IRT 3000

Sadržaj

Nova serija MR-JE servo pogona

08.11.2016

Nova MR-JE serija Mitsubishijevih servo pogona je napravljena za postizanje visokih performansi i omogućava opciju jednostavne upotrebe pogona kod najrazličitijih mašina.

Nova MR-JE serija Mitsubishijevih servo pogona je napravljena za postizanje visokih performansi i omogućava opciju jednostavne upotrebe pogona kod najrazličitijih mašina. Serija MR-JE omogućava visoke performanse s kombinacijom visokofrekventnog odziva, dizajna, koji omogućava uštedu energije, kao i jednostavnu upotrebu napredne funkcije »Auto Tuning« s pritiskom na dugme.

.14_04_07_INEA_300.thumb-300x116.pngGlavne karakteristike:
• Brzina i tačnost
- visoko frekventni odziv 2.0 kHz skraćuje samo-kontrolno vreme i smanjuje vreme takta mašine
- najviša frekvencija pulseva upravljanja 4 Mpps omogućava nesmetani rad
- servo motor je opremljen sa 131072 pulsnim (17-bitnim) inkrementalnim enkoderom pulseva za postizanje visoke tačnosti pozicioniranja i nesmetane rotacije
• Visoko precizno podešavanje
- napredna »One-Touch« funkcija podešavanja omogućava jednostavno podešavanje i prilagođavanje mehaničkom sistemu
- funkcija »Advanced Vibration Suppression Control II« omogućava istovremeno prigušivanje dve frekvencije na mašini
- filter za prigušivanje omogućava istovremeno filtriranje pet različitih frekvenci između 10 Hz i 4500 Hz
• Jednostavni »monitoring« i održavanje
- visoko moćni kondenzator u glavnom strujnom kolu obezbeđuje od iznenadnih isključenja električne energije i skraćuje vreme zastoja mašine
- funkcija beleženja podataka omogućava jednostavno čuvanje i analiziranje uzroka prekida i alarma servo pojačala
- funkcija mašinske dijagnostike omogućava podršku kod održavanja delova uređaja (kugličasto vreteno, osovina, vođice, ležajevi,…)
• voz pulseva/analogni interfejs i »source/sink« I/O interfejs omogućavaju široku kompatibilnost
• povezivanje sa HF-KN serijom i serijom HF-KN servo motora sa IP65/IP67 zaštitom
• USB povezivanje za brzu komunikaciju sa MR Configurator2

https://si3a.mitsubishielectric.com/ta/sl

ar©tur 2021