IRT 3000

Sadržaj

Otvoren konkurs za najbolju tehnološku inovaciju

08.11.2016

Konkurs za najbolju tehnološku inovaciju – NTI2014 organizuje se u cilju promocije preduzetničke klime u Srbiji kao specifičan vid podrške preduzetnicima koji su spremni i sposobni da svoje ideje i izume pretoče u tržišno vredne inovacije.

Konkurs za najbolju tehnološku inovaciju – NTI2014 organizuje se u cilju promocije preduzetničke klime u Srbiji kao specifičan vid podrške preduzetnicima koji su spremni i sposobni da svoje ideje i izume pretoče u tržišno vredne inovacije.

.vest_02_slika_300.thumb-300x211.jpg
Početni nagradni fond NTI2014 je četiri miliona dinara, a bez obzira na rezultate svi prijavljeni takmičari imaju besplatnu stručnu pomoć kroz edukaciju, treninge i konsalting, kao i adekvatnu medijsku podršku.

Istraživanja i inovacije su pokretač privrednog razvoja i osnov konkurentnosti svake privrede, posebno zemalja u tranziciji kakva je Srbija. Privredna komora Srbije (PKS), kao jedan od organizatora takmičenja, snažno podržava razvoj inovativnog društva, od tehnološke procene primenljivosti inovacija u privredi do implementacije u praksi. PKS organizuje promocije inovacija i svih finalista takmičenja, kako bi se predstavili poslovnoj zajednici, a organizuje i brojne izložbe i sajmove u zemlji i inostranstvu.

Takmičenje se održava u Srbiji i Republici Srpskoj, a timovi mogu biti i fizička i pravna lica. Moguće je podneti najviše dve prijave po timu, a prema propozicijama ukoliko obe prođu prvi krug recenzije, tim treba da odabere jednu inovaciju sa kojom će nastaviti dalje takmičenje. Razlika ovogodišnjeg takmičenja u odnosu na predhodna jeste uvođenje događaja pod nazivom “Susret sa potencijalnim investitorima” koji će omogučiti stručne i naučne procene primenjivosti ideja u privredi.

Takmičenje za Najbolju tehnološku inovaciju organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Privrednom Komorom Srbije, Zavodom za zaštitu intelektualne svojine, Radio televizijom Srbije i Radio televizijom Vojvodine.

www.inovacija.org

ar©tur 2021