IRT 3000

Sadržaj

EMAS – efikasan eko menadžment

08.11.2016

Dobrovoljni, jedan od najkredibilnijih sistema upravljanja zaštitom životne sredine, svojevrsna nadogradnja standarda ISO 14001. Cilj je da kompanija smanji ekološke rizike, ostvari uštede i postigne veću konkurentnost

Dobrovoljni, jedan od najkredibilnijih sistema upravljanja zaštitom životne sredine, svojevrsna nadogradnja standarda ISO 14001. Cilj je da kompanija smanji ekološke rizike, ostvari uštede i postigne veću konkurentnost.

.11_12_2014_EMAS1.thumb-300x179.JPG

Uvođenjem sistema menadžmenta zaštitom životne sredine EMAS3, Evropska unija je omogućila kompanijama iz zemalja koje nisu članice, da se uključe u taj proces, istaknuto je Privrednoj komori Srbije (PKS), na završnoj konferenciji posvećenoj uvođenju tog standarda.

EMAS je dobrovoljni sistem, zasnovan na standardima EU, za sada u Srbiji još uvek nema organizacija koje su u njemu registrovane, ali su tri kompanije izrazile spremnost da se uključe - Galenika, TRS Europe i Gorenje Valjevo, rekla je Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ona je podsetila da Srbija u okviru pregovaračkog poglavlja 27, ima obavezu da sprovodi standarde EU u oblasti zaštite životne sredine, kao i da su naši eksperti obavestili čelnike Evropske komisije o stanju životne sredine u Srbiji.

Srbija ima obavezu da do 2018. godine usvoji kompletnu evropsku regulativu u oblasti ekologije, što zahteva znatna finansijska sredstva i obučenost administrativnih kapaciteta kako na lokalnom tako i na nivou cele države. Trećinu svih pregovora sa EU čini upravo zaštita životne sredine, kriza jeste, ali ne možemo da odustanemo, jer će standardi EU da povećaju kvalitet života ljudi u Srbiji, dodala je Božović.

Dušan Stokić, rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine PKS rekao je da je Komora od početka uključena u projekat „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja (IPPC), sprečavanja hemijskih udesa (Seveso) i uspostavljanje EMAS sistema“ koji je veoma važan za konkurentno i održivo poslovanje kompanija na domaćem i inostranim tržištima.

Ričard Maš, predstavnik Delegacije EU u Srbiji objasnio je da su evropski ekološki zahtevi vrlo strogi i da zemlje članice jednu četvrtinu svojih sredstava troše na sprečavanje njihovog kršenja. Pristupanje EMAS je dobrovoljno, a podrazumeva standardizaciju 20 oblasti, dodao je Maš.
EMAS predstavlja istovremeno i jedan od najkredibilnijih sistema menadžmenta zaštitom životne sredine. Ključni cilj je da se prepoznaju i nagrade one organizacije i kompanije koje posluju iznad minimuma zakonskih zahteva, ostvaruju stalno poboljšanje i istinito izveštavaju o performansama u vezi sa zaštitom životne sredine.

EMAS je svojevrsna nadogradnja standarda ISO 14001, koja kompletno uključuje, ali dodaje još neke zahteve, zato zemlje treba da u regulativu ugrade određene podsticaje za firme koje su uvele taj sistem, kazala je konsultant projekta Dragana Petrović. Zemlje širom sveta pokazale su interesovanje za taj sistem, pa je EU za njih formirala EMAS global. Cilj EMAS je da kompanija smanji ekološke rizike, ali da pri tom ostvari uštede i postigne veću konkurentnost.

Rukovodilac Grupe za standarde pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Rade Ostojić ukazao je da će zakonski okvir morati da se menja, jer su u Zakon o zaštiti životne sredine iz 2004. godine, prenete odredbe EMAS2, koje su važile samo za zemlje članice, a sada treba ugraditi EMAS3 i EMAS global.

Konferenciju su organizovali Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Centar za zaštitu životne sredine PKS u okviru završetka projekta „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja (IPPC), sprečavanja hemijskih udesa (Seveso) i uspostavljanje EMAS sistema“. Cilj skupa je da se kompanije informišu o najboljoj praksi u oblasti zaštite životne sredine.

ar©tur 2021