IRT 3000

Sadržaj

Vrednovanje intelektualne svojine

08.11.2016

Na tribini o inovacijama u PKS razmatrani novi pristupi implementaciji znanja u privredu kroz javno-privatno partnerstvo i predstavljena monografija „Menadžment tehnologija“

Na tribini o inovacijama u PKS razmatrani novi pristupi implementaciji znanja u privredu kroz javno-privatno partnerstvo i predstavljena monografija „Menadžment tehnologija“

.15_12_2014_IN_283_NASLOVNA.thumb-300x179.jpg

Tribina o inovacijama u Privrednoj komori Srbije okupila je najuglednije predstavnike inovativne zajednice naše zemlje, kako bi se promovisala monografija „Menadžment tehnologija“ autora dr Slobodanke Jovanović i prof. dr Slobodana Petrovića, i još jednom istakla nužnost implementacije intelektualnog i inovativnog kapitala u podizanje nivoa proizvoda i konkurentnosti privrede.

Zdravko Jelušić, potpredsednik PKS, rekao je otvarajući tribinu, da je za srpsku privredu ključno koliko i šta izvozimo, a da su inovacije neophodne da bi naši proizvodi mogli da se mere sa svetskim, kako po kvalitetu, tako i po dizajnu ili pakovanju. Jelušić je istakao neraskidivu vezu inovacija i konkurentnosti privrede, kao i privreda jedne zemlje i kvaliteta života njenog stanovništva.

Na važnosti inovacija insistira i Evropska unije, rekao je pomoćnik ministra za prosvetu Branko Bugarski na tribini u PKS. Iako inovacije ne mogu bez entuzijazma, rekao je Bugarski, potrebna je i infrastruktura za podršku i razvoj inovativnosti. On je pomenuo da Ministarstvo finansira inovativne timske projekte, infrastrukturne inovativne projekte, kao i projekte fizičkih lica, ukoliko zadovolje kriterijume, i najavio za narednu godinu podršku promociji patenata.

Dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta Đorđe Janaćković ukazao je na mogućnosti da se povuku sredstva iz programa Evropske unije Horizont 2020, namenjenog za primenjena istraživanja, inovativnost i transfer znanja. On je naglasio i da istraživanja nisu sama sebi dovoljna, već treba da se materijalizuju, a monografiju „Menadžment tehnologija“ istakao kao važnu za primenu istraživanja i inovacija u privredi.

Direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu Branka Totić rekla je da promovisana knjiga ukazuje na složenost upravljanja novostvorenim tehnologijama i na važnost javno-privatnog partnerstva (JPP) u njihovoj komercijalizaciji. Kolike mogućnosti pruža JPP u komercijalizaciji inovacija govori i primer Tehnološkog fakulteta u Minhenu koji polovinu svojih prihoda, koji iznose 270 miliona evra, ostvaruje upravo od rezltata istraživanja i inovacija.

Na tribini je ukazano i na izazove koje stvara s jedne strane potreba širenja znanja, a s druge zaštita intelektualne svojine, kao i na zakonsku regulativu koja tu oblast reguliše, a Marina Vukobratović Karan rekla je da je formirana radna grupa za izradu izmena i dopuna zakona o inovativnoj delatnosti.

Na tribini je istaknuto da je monografija „Menadžment tehnologija“ , autora dr Slobodanke Jovanović i prof. dr Slobodana Petrovića, fokusirana na nove pristupe javno-privatnom partnerstvu, istraživačkim i inovacionim delatnostima, menadžmentu znanja i inovacija i vrednovanju intelektualne svojine. Jedan od autora monografije, profesor Slobodan Petrović član je Odbora za inovacije Privredne komore Srbije i član Skupštine Privredne komore Srbije.

ar©tur 2021