IRT 3000

Sadržaj

Strategijom do preduzetničkog biznisa

08.11.2016

U januaru se očekuje usvajanje Strategije za podršku razvoju malih i srednjih firmi, preduzetništva i konkurentnosti za period 2015-2020, ukazano je na sednici Odbora za mala i srednja privredna društva i Foruma MSPP

U januaru se očekuje usvajanje Strategije za podršku razvoju malih i srednjih firmi, preduzetništva i konkurentnosti za period 2015-2020, ukazano je na sednici Odbora za mala i srednja privredna društva i Foruma MSPP

.26_12_2014_MSP_003_NASLOVNA.thumb-300x179.JPG

Radi efikasnijeg unapređenja poslovnog ambijenta za preduzetnike i ostvarivanje konkurentnosti kroz inovativnost i primenu novih tehnologija u Srbiji, Ministarstvo privrede pripremilo je predlog Strategije za podršku razvoju malih i srednjih firmi, preduzetništva i konkurentnosti za period 2015-2020, rekao je Aleksandar Gračanac, koordinator malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Privrednoj komori Srbije. U pripremi Strategije učestvovao je i Forum mikro, malih, srednjih firmi i preduzetnika PKS, kao i više od trideset domaćih, stranih i strukovnih institucija. Strategija obuhvata unapređenje uslova za razvoj i konkurentnost kompanija u skladu sa deset prinicpa Akta o malom biznisu (Small Bussines Act) EU.

Gračanac je istakao da se ovom Strategijom prvi put povezuju rešenja nadležnih ministarstava i institucija. Strategija definiše šest oblasti, koji sadrže rešenja deset principa Akta o malom biznisu - unapređenje poslovnog okruženja, unapređenje pristupa izvorima finansiranja, unapređenje kvaliteta radne snage, podrška inovacijama, unapređenje pristupa novim tržištima, afirmisanje i unapređenje ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i socijalnog preduzetništva. Pored strategije pripremljen je i Akcioni plan 2015-2016, kojim bi počela njena realizacija.

Akcionim planom obuhvaćeni su zakonodavni, administrativno - tehnički koraci: reforma propisa koji su negativno uticali na poslovno okruženje, smanjenje troškova potrebnih za prilagođavanje privrede novim zakonskim propisima, uključenje testa uticaja na mikro, male i srednje firme u analizi efekata propisa, sprovođenje regulatorne reforme na lokalnom i pokrajinskom nivou, unapređenje efikasnosti administrativnih postupaka, veće korišćenje portala e-uprave Vlade, uspostavljanje jednošalterskog sistema, redovno merenje administrativnih troškova privrede.Strategija predviđa bolje uslove za učešće mikro, malih, srednjih firmi i preduzetnika u javnim nabavkama, stalni dijalog predstavnika privrede (Forum MSPP PKS ) sa ministarstvom i Vladom, uspostavljanje vladinog saveta za preduzetništvo, prevazilaženje ograničenja koja utiču na slabiju ponudu bankarskog sektora i finansiranje MSPP sektora alternativnim izvorima finansiranja, praćenje stanja finansiranja MSPP sektora i državne podrške, unapređenje sistema izdavanja kreditnih garancija, stvaranje uslova za ulaganje vlasničkog preduzetničkog kapitala mikrofinansiranjem i ulaganja tzv. poslovnih anđela u MSPP sektor.Posebno je istaknut značaj uspostavljanja mehanizma praćenja i predviđanja potreba privrede za kvalitetnom radnom snagom, uvođenje preduzetničkog obrazovanja u sve nivoe obrazovanja, kao pripema za uvođenje dualnog obrazovanja. Privrednici mogu da se obrate predlozima za izmenu strategije Ministarstvu privrede, ukazano je na sednici.

Sprovođenje strategije, akcionog plana i godišnjih planova, trebalo bi da se ostvare pojedinačni projektovani parametri (do 2020): ukupan broj mikro, malih, srednjih firmi od 370.000, stopa opstanka novoformiranih firmi od 90 odsto, godišnja stopu rasta zaposlenosti u MSPP sektoru od 3 odsto i drugi.

U diskusiji na sednici učestvovali su, pored ostalih i Gordana Grković, direktorka prvog biznis inkubatora na Tehnološkom fakultetu u Beogradu, Miroslav Miladinović, predsednik Skupštine Zajednice preduzetnika PKS i Milivoje Armuš, član Izvršnog odbora Zajednice preduzetnika PKS. Diskutanti su istakli značaj donošenja strategije i rezultate rada Foruma MSPP.

ar©tur 2021