IRT 3000

Sadržaj

Novi napredni kompozit Desmovit

08.11.2016

Razvojna odeljenja Kunststoffcompounds GmbH i Bayer MaterialScience AG uspešno su razvili novu seriju Desmovit® DP R CF – paletu termoplastičnih poliuretana na podlozi estara, ojačanih ugljenikom.

Razvojna odeljenja Kunststoffcompounds GmbH i Bayer MaterialScience AG uspešno su razvili novu seriju Desmovit® DP R CF – paletu termoplastičnih poliuretana na podlozi estara, ojačanih ugljenikom.Novi vrhunski polimer ima mnoge pozitivne osobine termoplastičnih poliuretana bez punila. Desmovit® DP R CF daje sigurnost sa svojom visokom otpornosti protiv različitih ulja i masnoća, vrelom vazduhu i hidrolizi. Njegove odlične mehaničke osobine obuhvataju nateznu čvrstoću, koja zavisi od stepena pojačanja i iznosi od 70 do 135 MPa, a savojna čvrstoća je do 5700 MPa. Zato je taj materijal odgovarajući za delove, koji su izloženi šoku i udaru. Sa svojom niskom gustinom i mehaničkim osobinama Desmovit® DP R CF je idealan za štitnike za tablet računare i pametne telefone, a takođe za sportsku opremu i kućište satova, alata i dvogleda. Materijal obezbeđuje od prodiranja oštrih predmeta, apsorbuje silu udara i optimalno smanjuje preostalu energiju.

www.geba.eu

ar©tur 2021