IRT 3000

Sadržaj

Prvi kongres Centra za naučno-istraživački rad Tehnološko-metalurškog fakulteta

08.11.2016

Prvi kongres Centra za naučno-istraživački rad Tehnološko-metalurškog fakulteta (CNIRS TMF) Univerziteta u Beogradu održan je krajem prošle nedelje u Privrednoj komori Beograda.

Prvi kongres Centra za naučno-istraživački rad Tehnološko-metalurškog fakulteta (CNIRS TMF) Univerziteta u Beogradu održan je krajem prošle nedelje u Privrednoj komori Beograda.
.slika_4.thumb-300x200.jpg

Otvarajući ovaj stručni skup, predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić rekao je da je udeo nauke nedovoljan i da Komora nudi kontakte sa privredom. Beograd ima ozbiljne resurse u znanju, koji su nedovoljno iskorišćeni u privredi, a ovaj kongres će doprineti poboljšanju te pozicije, istakao je Miletić. Dolazi novo vreme, koje pruža i nove mogućnosti i modele da se afirmiše rad onih, koji će sutra stupiti u privredu i doprineti da se konkurentnost kompanija podigne na viši nivo.
Dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta, Đorđe Janaćković rekao je da ovaj fakultet obeležava 90. godišnjicu i da je kongres doprinos ovom značajnom jubileju. “Naš naučno-istraživački potencijal razvijao se skoro ceo vek, a sada je u to uključeno sto studenata i 140 mladih istraživača u okviru fakulteta. Društvo i privreda moraju da imaju koristi od nauke, a transfer znanja i inovacija biće u fokusu rada fakulteta u narednim godinama” - najavio je Janaćković.
Centar za naučno-istraživački rad TMF osnovan je pre godinu dana i za to vreme u njegovom okrilju urađeno je 10 naučnih radova iz različitih oblasti. Ovi radovi predstavljeni su tokom konferencije u Privrednoj komori Beograda, kao i još pet radova sa drugih fakulteta. Na kraju kongresa dodeljene su nagrade, zahvalnice i diplome za najbolje radove.
www.kombeg.org.rs
ar©tur 2021