IRT 3000

Sadržaj

Srbija u 2016. dobija zeleni fond

08.11.2016

Srbija će 2016. dobiti zeleni fond za finansiranje prioritetnih projekata u oblasti zaštite životne sredine, najavila je državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović.

Srbija će 2016. dobiti zeleni fond za finansiranje prioritetnih projekata u oblasti zaštite životne sredine, najavila je državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović.

.slika_4(1).thumb-254x300.jpg


Ona je na predstavljanju Pregleda stanja životne sredine u Srbiji rekla da se za dostizanje ciljeva u domenu zaštite sredine mora imati održiv sistem finansiranja i da je to zeleni budžetski fond. Pregled stanja životne sredine Ekonomske komisije UN za Evropu pokazuje šta je Srbija uradila na zaštiti sredine, kao i na ono što tek treba da uradi u domenu regulative, kapaciteta, kontrole…
Govoreći na predstavljanju Trećeg pregleda stanja životne sredine u Srbiji (EPR), Božović je rekla da očekuje da zeleni fond zaživi 2016. jer su u proceduri zakoni koji se tiču institucionalnog uobličavanja tog budžetskog fonda u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Uspostavljanje zelenog fonda treba da doprinese unapređenju zaštite životne sredine čije stanje u prethodnim godinama pokazuje Pregled stanja životne sredine u Srbiji koji je pripremila Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE) u saradnji sa predstavnicima nacionalnih institucija.
Na skupu je istaknuto da se tokom 2016. i 2017. godine očekuje donošenje planskih dokumenata u svakom sektoru, pošto se pitanje zaštite životne sredine proteže na brojne oblasti, a sa ciljem efikasnije zaštite životne sredine, jačanja kapaciteta i unapređenja monitoringa.
Rukovodilac programa u odeljenju za životnu sredinu (UNECE) Antoan Nunes rekao je da je cilj Pregleda da se zemlji pomogne, da se unapredi razmena informacija, ojača saradnja i unapredi zaštita životne sredine.
Izvor: www.euroactiv.rs

ar©tur 2021