IRT 3000

Sadržaj

Srpski softver, a svetski kvalitet

08.11.2016

Srpska IT privreda razvila je inovativne proizvode koje koristi ceo svet, ali moramo unaprediti e-upravu. Digitalna ekonomija ima veliki značaj za građane, privredu i državu, jer otvara nova radna mesta zasnovana na visokim tehnologijama, znanju i razgranatoj infrastrukturi, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS, na predstavljanju godišnje studije Svetske banke – Digitalne dividende.

Srpska IT privreda razvila je inovativne proizvode koje koristi ceo svet, ali moramo unaprediti e-upravu. Digitalna ekonomija ima veliki značaj za građane, privredu i državu, jer otvara nova radna mesta zasnovana na visokim tehnologijama, znanju i razgranatoj infrastrukturi, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS, na predstavljanju godišnje studije Svetske banke – Digitalne dividende.

Srbija je u oblasti IKT visoko pozicionirana u segmentu infrastrukture i obrazovanja, ali slaba po stepenu korišćenja tih tehnologija u državnoj upravi. U izveštaju Svetskog ekonomskog foruma Srbija se nalazi na visokom 77. mestu od 143 države po korišćenju IKT infrastrukture i obrazovanju, po dostupnosti digitalnih sadržaja na još boljoj 42.poziciji, a po veštinama koje su potrebne za korišćenje novih tehnologija na 55. mestu.

Ono što kvari rejting jeste nedigitalizovana državna uprava. Po stepenu korišćenja IKT u državnoj upravi Srbija zauzima tek 111. mesto, dok po upotrebi u poslovanju - u međusobnoj komunikaciji kompanija i preduzeća sa državnom upravom tek na 126. poziciji. Rešenje je, smatra predsednik PKS, intenzivniji razvoj e-uprave, na čemu je država počela da ozbiljno radi, zaokruživanje zakonodavnog okvira i unapređenje infrastrukture koja će obezbediti viši nivo elektronske uprave.

Čadež je podsetio da je srpska IT privreda razvila inovativne proizvode u oblasti digitalne medicine, u građevinskoj industriji, i drugim granama, koje koristi ceo svet. Razvojni centar Majkrosofta, jedan od tri u svetu, takođe je u Srbiji, što je dokaz sposobnosti našeg IKT sektora.

Šef kancelarije Svetske banke u Beogradu Toni Verheijen izjavio je da je ta institucija spremna da pomogne Srbiji kako bi u narednih 4-5 godina imala više koristi od primene novih tehnologija, ali i da bi zemlja sa ekonomije koju pokreće državni sektor prešla na onu koju pokreće privatni sektor. Zemlje koje više ulažu u digitalne tehnologije ostvaruju veći rast, povećava se broj korisnika digitalnih tehnologija, što donosi veće šanse, ali mnogi i dalje nemaju mogućnost da pristupe tim tehnologijama. Izveštaj Svetske banke pokazao je da ulaganje u telekomunikacije i liberalizacija tržišta nisu dovoljni za napredak, i države moraju da nastave da ulažu u obrazovanje, objasnio je šef Svetske banke u Srbiji.

Izvor: www.pks.rs

ar©tur 2021