IRT 3000

Sadržaj

Uvođenje E Uprave u Srbiji je jedan od prioriteta

08.11.2016

Kompanija Aseko SEE (Asseco SEE) lider u regionu i deo grupacije koja je jedna od najvećih IT kompanija u Evropi, od ove godine dobila je novog člana Upravnog odbora, stručnjaka za IT sektor, Igora Brnabića, koji je ujedno postao i direktor sektora Sistema Integracija u okviru kompanije.

Kompanija Aseko SEE (Asseco SEE) lider u regionu i deo grupacije koja je jedna od najvećih IT kompanija u Evropi, od ove godine dobila je novog člana Upravnog odbora, stručnjaka za IT sektor, Igora Brnabića, koji je ujedno postao i direktor sektora Sistema Integracija u okviru kompanije.

„Jedan od prioriteta Sistema integracija kompanije Aseko SEE je rad i doprinos na uspostavljanju e uprave u Srbiji, kojom se omogućava smanjivanje troškova, veća transparentnost procedura i povećanje efikasnosti funkcionisanja državne uprave, a samim tim i stabilizacija ekonomskog i privrednog stanja“, izjavio je Igor Brnabić, član UO Aseko SEE. On je istakao da se, kao direktor ovog sektora, posebno nada da će doprineti razvoju koncepta države otvorenih podataka (Open Data) koji predviđa dostupnost informacijama, bez ugrožavanja bezbednosti podataka, kao i uspostavljanju informatičke magistale koja bi ujednila rad institucija i time omogućila njihovu efikasnost i transparentan rad.

G. Brnabić radio je u poslednjih pet godina u sektoru Sistem integracija kompanije Aseko SEE na poziciji direktora prodaje. Kao deo tima, doprineo je projektima, među kojima su, projekat sa Republičkom agencijom za telekomunikacije (RATEL), koji je osvojio međunarodno priznanje za inovativnost u državnoj upravi, zatim projekat sa Agencijom za privredne registre (APR), kao i nacionalni projekat sa Poreskom upravom, objedinjene naplate poreza i doprinosa, gde su moderni informatički sistemi višestruko unapredili rad ovih institucija i poboljšali usluge koje pružaju građanima. Već osamnaest godina prisutan je u IT sektoru, a pre kompanije Aseko SEE, radio je u Simensu, SAP-u i Sagi na pozicijama za odnose sa javnim sektorom.

www.asseco.com

ar©tur 2021