IRT 3000

Sadržaj

Saradnja nauke i privrede podstiče razvoj ekonomije

08.11.2016

Novi program donacija za podršku inovativnim naučnoistraživačkim projektima u Srbiji predstavljen je u Privrednoj komori Srbije.

Novi program donacija za podršku inovativnim naučnoistraživačkim projektima u Srbiji predstavljen je u Privrednoj komori Srbije.

.slika_4.thumb-300x179.jpg


Svrha programa je podsticanje saradnje između privatnih preduzeća i javnih naučno-istraživačkih organizacija u Srbiji, kako bi se kroz zajedničke razvojne projekte stvorili inovativni proizvodi, usluge, i tehnologije sa tržišnom primenom. Program saradnje nauke i privrede sprovodi Fond za inovacionu delatnost, a finansiraju ga Evropska unija sa 2,4 miliona evra i Srbija sa milion evra.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić rekao je da je inovaciona kultura ključni element koji nam nedostaje da bismo bolje koristili potencijal koji imamo. Program je, po rečima ministra, samo jedan novi element koji omogućava saradnju privrede i akademske sfere, a nadovezuje se na rezultate četvorogodišnje saradnje Srbije sa EU i Svetskom bankom.
Šef Operativnog sektora II u Delegaciji Evropske unije u Srbiji Štefen Hudolin je ukazao da EU sa uspehom podržava inovacioni sektor u Srbiji i podsetio da je projekte podrške inovacijama finansirala sa 8,5 miliona evra. EU je, prema njegovim rečima, svojom ekspertizom i finansijskom pomoći podržala razvoj i komercijalizaciju više od 50 inovativnih projekata malih i srednjih preduzeća i time pomogla stvaranje više od 300 radnih mesta.
Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen je naglasio potrebu neophodne saradnje istraživačkog sektora i privrede, kako bi se ojačala istraživanja i kapaciteti malih i srednjih preduzeća. Verheijen kaže da u svetu postoji niz primera uspešne saradnje univerziteta i privrede, a da Srbija ima veliku tradiciju u pogledu inovativnog rada, koji treba da se nastavi i u budućnosti.
U okviru programa Fond za inovacionu delatnost će obezbediti bespovratna sredstva u vrednosti od 300.000 evra po projektu. Za sredstva mogu konkurisati konzorcijumi od najviše pet članova sastavljeni od najmanje jendog privatnog malog, mikro ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji, sa godišnjim prihodom od najmanje 200.000 evra i jedne javne naučno-istrazivačke organizacije, takođe regostrovane u Srbiji.
www.pks.rs

ar©tur 2021