IRT 3000

Sadržaj

S biomasom ka uspješnijem poslovanju

17.01.2017

U okviru 12. međunarodnog sajma energetike na Beogradskom sajmu održana je konferencija „Korištenje biomase u energetske svrhe – put ka uspješnijem poslovanju“, koju su organizirali Program Ujedinjenih naroda za razvoj, Ambasada Republike Slovačke i Privredna komora Srbije uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike.

Konferencija je organizirana u cilju promocije upotrebe biomase za proizvodnju energije u Srbiji i podrške ulaganjima u projekte korištenja biomase. Također, konferencija predstavlja doprinos uspješnoj suradnji Slovačke i Srbije u ovoj i srodnim oblastima. Događaj je okupio važne aktere u sektoru energetike i poljoprivrede, počevši od nadležnih državnih institucija, preko donatora i banaka, do investitora i snabdjevača biomasom. Ured Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), u partnerstvu s Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije sprovodi četverogodišnji projekt „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“. Projekt se financira sredstvima Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i sredstvima UNDP –a, a cilj je povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u energetskoj bilanci Srbije, konkretno udjela biomase u proizvodnji energije posredstvom stvaranja i razvoja dinamičnog i snažnog tržišta biomase. Projekt osigurava podršku različitim akterima u koordiniranim naporima da biomasa iz atraktivnog potencijala preraste u široko korišteni izvor obnovljive energije. Tome će pridonijeti unaprjeđenje institucionalnog i regulatornog okvira za korištenje biomase za proizvodnju energije, provođenja mjera izgradnje kapaciteta svih aktera za identifikaciju, pripremu, financiranje, izgradnju i upravljanje bankabilnim (koji su dovoljno moćni, prestižni i stabilni da osiguraju profitabilnost) projektima korištenja biomase za proizvodnju energije i konačno provođenje mehanizma za podršku investicijama u vidu grantova za investitore u kogenerativna postrojenja za proizvodnju električne i toplote energije (CHP).

ar©tur 2021