IRT 3000

Sadržaj

EOS - Kvalitet kroz inovaciju

20.01.2017

EOS, vodeća kompanija u pružanju rešenja aditivne proizvodnje laserskim sinterovanjem, nudi sistem koji je bez premca u industriji. Sistem uključuje sve tehnološke elemente materijala, mašina i procesa izrade koji imaju direktni uticaj na kvalitet proizvoda. Koordiniranjem i kontroliranjem svih važnih elemenata, EOS omogućuje bez sumnje najbolje karakteristike svojih proizvoda.

Tehnološki razvoj i garantovani kvalitet su EOS-ovi prioriteti. U sedištu kompanije, u Krailingu u Nemačkoj, koristi se oko 80 sistema aditivne proizvodnje za istraživanja, razvoj i garantovanje kvaliteta, kako za plastiku, tako i za metal. Dodatnih 20 sistema dostupni su u EOS-ovim tehnološkim centrima u SAD-u, Singapuru i Kini.

Materijali su osnova kvaliteta proizvoda. S multidimenzionalnim sistemo kvaliteta, EOS sarađuje s partnerima da bi osigurao da je svaka serija materijala podjednako pouzdana i ima ujednačen kvalitet. U lancu nabave, osiguranje kvaliteta započinje proizvodnjom preliminarnih komada na EOS-ovim sistemima za lasersko sinterovanje. Proces proizvodnje sa svim kvalifikacionim koracima konstantno je dokumentovan i proveravan do tačke kada se EOS-ov materijal dostavi strankama.

Za proizvodnju komada od polimera najčešće se koristi polyamid PA12.            

Temeljeno na našoj posebnoj metodi proizvodnje i gotovo 50 godina iskustva u tehnologiji proizvodnje praha, sposobni smo proizvesti vrhunski materijal za lasersko sinterovanje. Naš sistem kvaliteta koji je ISO 9001:2008 sertifikovan, uključuje sva važnija ispitivanja polimera i praha, kao što su na primer protočne osobine, gustina praha, otapanje i hlađenje te test kompatibilnosti.

 Iz široke palete polimernih materijala u ponudi izdvajamo:

- PA2200 PA12 - najčešće korišćeni polimer za široku primenu

- PA2210 FR - Flame retardant - negorivi PA12

- PA3200 GF - Glass bead filled - PA12 visoke čvrstoće

- Alumide® - Aluminium filled - PA12 s dodatkom aluminijuma

- PrimeCast® 101 - Polystyrene za izradu kalupnih umetaka

 

Izrađeni komadi se ispituju prema zadanim kriterijumima za prihvatanje, pa se materijal isporučuje kupcu tek nakon što je svaka serija materijala prošla testove. Odgovarajući rezultat testa, koji je napravljen prema kriterijumima EN 10204.3 i evropskim standardima, priložen je uz svaku narudžbu, a uz naručeni materijal dolazi i sva kupcu potrebna dokumentacija. Na taj način kupac zadržava opsežnu dokumentaciju za svoj „sistem kvaliteta“.

Proces proizvodnje uz korišćenje EOS-ovih parametara stvara još jedan važan element koji pridonosi kvalitetu. EOS ima više od 20 godina iskustva u razvoju i poboljšanjima procesa proizvodnje. Standardizovani parametri su kreirani za vreme razvoja materijala i zajedno čine kupcima poznati kvalitet. Relevantni tehnički listovi za materijale pružaju detaljan opis svojstva materijala u ponudi, čime se EOS izdvaja od konkurencije.

 

 

ar©tur 2021