IRT 3000

Sadržaj

Radionica 3D metrologija u procesima oblikovanja lima

30.01.2017

Korišćenje GOM mernih sistema u procesima rezanja, probijanja, savijanja, štancanje, dubokog vučenja, presovanja i oblikovanja lima garantuje dosledno osiguranje kvaliteta: od utvrđivanja svojstava lima, preko ubrzanog testiranja alata i kontrole prvih proizvoda, do prateće kontrole serijske proizvodnje i analize trendova.

Korišćenje GOM mernih sistema u procesima rezanja, probijanja, savijanja, štancanje, dubokog vučenja, presovanja i oblikovanja lima gom30.1.garantuje dosledno osiguranje kvaliteta: od utvrđivanja svojstava lima, preko ubrzanog testiranja alata i kontrole prvih proizvoda, do prateće kontrole serijske proizvodnje i analize trendova.

GOM sistemi pružaju precizne parametre za određivanje krivulja granične deformabilnosti materijala (FLC – Forming Limit Curve) za potrebe dizajna i simulacija. Tokom testiranja se ispituju oblik i dimenzije limenih delova, kao i nepravilnosti u materijalu: geometrija komponente, elastični povraćaj (spring-back), obrezivanje (trimming), grupe rupa, debljina materijala, analiza granične deformabilnosti. Svi merni i inspekcijski procesi za kontrolu kvaliteta serijske proizvodnje su automatizovani.

See more here.

ar©tur 2021