IRT 3000

Sadržaj

DELMIA Apriso

28.09.2017

DELMIA Apriso (kao deo grupe Dassault Systèmes) globalno je rešenje za proizvodno orijentisane kompanije, koje kroz transformaciju poslovanja omogućavaju postizanje i održavanje kvaliteta proizvodnje.

S Apriso softverskim rešenjem proizvođači poboljšavaju svoje organizacione sposobnosti da bi se brže i efikasnije prilagodili promenama. Višestruko nagrađivano, ovo softversko rešenje čvrsto povezuje proizvodne operacije i logistiku i pruža potpuni uvid i kontrolu nad poslovnim procesima u realnom vremenu.

Apriso pomaže proizvođačima da postignu konkurentnu prednost na taj način što:

- omogućava brze reakcije na planirane i neočekivane promene
- pruža celovitu preglednost, kontrolu i sinhronizaciju proizvodnih operacija, kroz čitavu kompaniju i lanac snabdevanja
- integriše digitalni svet planiranja i konstrukcije sa stvarnim svetom izrade.

delmia_apriso_

Kao dio Dassault Systèmesovog brenda DELMIA, proizvodi kompanije Apriso obuhvataju softverska i uslužna rešenja koja funkcionišu kao platforma za upravljanje proizvodnim operacijama (engl. Manufacturing Operations Management – MOM).

Apriso Manufacturing Execution System (MES) nudi više od pukog upravljanja ljudima, procesima i resursima za proizvodne operacije u jednoj fabrici. Apriso MES predstavlja globalno rešenje za upravljanje proizvodnjom, skladištem, kvalitetom, održavanjem i praćenjem procesa rada na svim lokacijama. Gotovo 100 vodećih svetskih proizvođača koristi rešenje Apriso da bi postiglo izvrsnost kroz „mršavu proizvodnju“ (engl. lean manufacturing), Six Sigma i druge kontinuirane inicijative za poboljšanja procesa.

Apriso Manufacturing Operations Management (MOM)

Proizvodnja se kontinuirano transformiše novim pristupom upravljanju poslovima - onim koji obuhvata ne samo proizvodni pogon nego i skladište i proširenu mrežu snabdevanja, u cilju usklađivanja tokova materijala kroz laac snabdevanja da bi se uklonile zalihe, poboljšao odziv na promene uslova potražnje, dok se istovremeno kontinuirano poboljšava kvaliteta i smanjuje vreme ciklusa

Apriso Manufacturing Operations Management omogućuje upravljanje proizvodnim operacijama na taj način što:

- upravlja svim međuzavisnostima i pruža celoviti sistem praćenja na nivou čitave čitave kompanije
- pruža „jedinstvenu verziju istine“ koja omogućava sinhronizovani i koordinirani protok informacija za čvršću kontrolu nad različitim proizvodnim procesima
- omogućava optimiziranu proizvodnju bez papira koja elektronski isporučuje radna uputstva, provjeru grešaka i funkcionalnu koordinaciju tokom procesa proizvodnje
- upravlja celovitim životnim ciklusom poslovnih procesa za proizvodnju i takođe dosledno implementira globalne procese i najbolje prakse
- hrabri proizvođače da zadovolje svoje ciljeve za smanjenjem količine otpada i trajanja ciklusa, kao i za poboljšanjem efikasnosti, kvaliteta i zadovoljstva kupaca
- pruža prave informacije pravim ljudima u pravom trenutku da bi se donele bolje odluke o svakom aspektu proizvodnje, uključujući napredno planiranje, analizu proizvodnih kapaciteta, promenu inventara i vreme ciklusa
- pruža odlične temelje za upravljanje kvalitetom preduzeća, kontinuirano poboljšanje i usklađenost
- oplemenjuje inicijative „mršave proizvodnje“ i Six Sigma za kreiranje dugoročnih poboljšanja održivosti.

delmia_apriso_product_overview_j0HranaSHT

Apriso Manufacturing Execution System (MES)

Danas više nego ikada izvrsnost proizvodnje zavisi od pojednostavljenja poslovanja, tako u proizvodnom pogonu kao u čitavom lancu snabdevanja. Danas proizvođači moraju da transformišu svoje poslovanje automatizacijom, provođenjem i upravljanjem kvalitetom poslovnih procesa kroz čitav sistem. To znači celovitu integraciju procesa koji obuhvataju lanac snabdevanja, proizvodnju, održavanje, distribuciju, kvalitet i radne operacije, bez obzira na to gde su ti objekti i operacije fizički locirane.
Apriso Production je softver koji obezbeđuje MES sposobnosti i u kombinaciji s drugim aplikacijama programa Apriso nudi daleko kvalitetnije rešenje od tradicionalnih MES sistema. Aplikacije programa Apriso funkcionišu kao IT platforma, da bi se postigli različiti proizvodni procesi na svakoj od vaših lokacija i pružila jedinstvena integracija i saradnja s lancem snabdevanja. Ovo prošireno gledište o MES-u je ono što zovemo Manufacturing Operations Management (MOM).

ar©tur 2021