IRT 3000

Sadržaj

Kombinovane stezne letve za duge obratke i kompleksne konture

13.12.2017

Novi stezni sistem kompanije Erwin Halder KG omogućava visoko precizno, brzo, prilagodljivo i bezbedno stezanje većih obradaka.

Za ekonomičnu obradu manjih i jednostavnih obradaka smisleno je stegnuti ih više istovremeno i zatim obraditi u jednom prolazu. U tu svrhu kompanija Erwin Halder KG nudi novi stezni sistem. Zahvaljujući mnogobrojnim mogućnostima omogućava i višestruko stezanje obradaka kompleksnije geometrije.

 

Sistem Erwin Halder KG omogućava velike sile stezanja, jednostavno rukovanje, visoku prilagodljivost, modularnu gradnju, pri stezanju pojedinačnih, kao i višestrukih obradaka različitih dimenzija i to brzo, sigurno i precizno, uz optimalno zauzimanje radnog prostora. Posebna prednost je dodatna mogućnost kombinovanja steznih letvi na sistemu i time stezanja većih, dužih obradaka ili obradaka kompleksnih struktura.

 

5770.Foto1

Slika 1: Modularno građen stezni sistem Erwin Halder KG omogućava brzo i točno stezanje većih obradaka različitih dimenzija.

 

Jednostavan sistem za točno stezanje

„Osnova naših sistema su stezne letve od kaljenog alatnog čelika: obratke položimo na stezne letve i pomoću klinastog steznog elementa pritisnemo prema fiksnom naslonu. Zahvaljujući zubnoj letvi s korakom 2,5 mm, elemente možemo brzo i jednostavno da postavljamo i jednostavno ih stežemo silom stezanja do 40 kN“, kaže Bernd Janner, vođa odeljenja prodaje kompanije Erwin Halder KG. Stezne letve imaju prolazni T-utor, unutar kog su svi stezni elementi prilagodljivo pokretni. Stezne letve su montirane na ploču, ugaonik ili blok. Kod nameštanja položaja pomažu tolerancijski vijci.

Sledeći centralni sastavni deo steznog sistema je klinasti stezni element. Sastavljen je od centralnog klina, dve stezne čeljusti klinastog oblika i vijaka. Stezanje obradaka je tako vrlo jednostavno: kao posledica pritezanja vijaka, centralni klin se pomera prema dole, a stezne čeljusti napolje i tako pritišću obradak prema fiksnom naslonu. Zahvaljujući bočnim oprugama, stezne čeljusti se pri oslobađanju vraćaju natrag u početni položaj. Koliko daleko napolje idu stezne čeljusti zavisi od klinastih steznih elemenata. Pri veličini M8 pomak iznosi +/- 0,5 mm, pri M12 +/- 1 mm. Stezne čeljusti su načinjene od kaljenog, brušenog i bruniranog alatnog čelika. Izvedene su narebrene i glatke, s vijcima za pričvršćivanje. S obzirom na izvedbu klinasti stezni elementi imaju dve različite ili jednake stezne čeljusti.

 

Klinasti stezni elementi opremljeni su T-utornim kamenovima, da bi mogli jednostavno montirati u stezne letve. Bernd Janner tvrdi: „Korisnicima koji već imaju stezne elemente bez T-utornih kamenova, nudimo odgovarajuće adaptere.“

 

5770.Foto2

Slika 2: Ozubljene stezne letve su osnova steznog sistema. U uzdužnom T utoru možemo stezne elemente da prilagodljivo pomeramo.

 

Pripadajuće za svaki obradak

Velika prednost novog steznog sistema je veliki izbor naslona od kaljenog alatnog čelika za različite obratke. Nasloni s dijamantnim slojem brinu za smanjenje stezne sile tokom stezanja. Radi oslojavanja, stezne površine na obratku su također vrlo malo ili uopće nisu oštećene. Za stezanje oblikom odstoje nasloni s nazubljenim umecima, koji su sastavljeni od dva HSS zatika.

Isto tako, odstoje nasloni s orebrenim zatikom za bolje pridržavanje, glatki nasloni sa skraćenom širinom ili u visokoj izvedbi, nasloni s jednom orebrenom i jednom glatkom stranom, s obostranim navojem ili s navojem i jednom glatkom odnosno jednom orebrenom stranom, kao i nasloni s horizontalnim i vertikalnim prizmama s kutom 120°. „A to pokriva vrlo širok spektar oblika obradaka koje je potrebno stezati. Ukoliko ništa od toga ne odgovara, imamo na raspolaganju i sledeću varijantu - čeljusti možemo da obradimo na željenu konturu obratka“, dodaje Bernd Janner.

Na obe strane, preko ležećeg M6 navoja, možemo da dodatno montiramo bočne naslone od alatnog čelika. Sadrže dijamantski sloj za obezbeđenje obratka. Različiti nasloni za stezne letve zaokružuju ponudu. Pored varijante od alatnog čelika s T-utorom, odstoji i varijanta naslona od aluminijuma sa zaskočnikom. Da tokom stezanja obradak ne bi klizio, kompanija Erwin Halder KG nudi i odgovarajuću pomoć za naleganje.

 

Posebna prednost: Kombi stezne letve

„Pored mnogobrojnih steznih čeljusti i naslona, naš sistem ima dodatnu prednost. Obično sistemi za višekratno stezanje nisu namenjeni stezanju vrlo dugih obradaka ili obradaka kompleksnih kontura. No naše kombi stezne letve omogućuju upravo to“, kaže Bernd Janner. Udružuju tri različita moda, koji preko jednostavnog premeštanja letvi to omogućuju. U prvom modu obratke možemo stezati plivajuće, što predstavlja posebnu prednost pri kompliciranim konturama. Pri tome se stezna letva prilagođava položaju obratka i podupire ga bez napinjanja, slično kao pri pouzdanom plivajućem stezanju kompanije Erwin Halder KG.

5770.Foto3

Slika 3: Kombi stezne letve udružuju tri funkcionalnosti: plivajući, centrični mod i mod mašinskog prihvata. To omogućava i stezanje dugih i kompleksnih obradaka.

 

Pomoću centričnog moda, srednja os obratka ostaje uvek nepromenjena, jer se obe čeljusti pomeraju sinhrono. Tako možemo pomoću stezne letve savršeno stezati odlevke kod kojih je obradak uprkos oscilacijskim tolerancijama, uvek u istom položaju. Treći mod funkcioniše kao mašinski prihvat. Jedna čeljust ostaje fiksna na svom mestu, a drugom, pomičnom, pričvršćujemo obradak.

22-0001_ret

Slika 4: Novi stezni sistem kompanije Erwin Halder KG optimalno iskorišćava raspoloživi mašinski prostor i donosi širok spektar pribora.

 

Slike su vlasništvo kompanije Erwin Halder KG

 

Prevod i adaptacija:

 

Generalni zastupnik kompanije Erwin Halder KG za Sloveniju

Halder d.o.o.,

Miklavška cesta 50, SI-2311 Hoče

tel. +386 2 61 82 646, faks +386 2 61 82 656

www.halder.si

ar©tur 2021