IRT 3000

Sadržaj

Elmet

05.01.2018

ELMET kao dobavljač sistema za injekcijsko presovanje dvokomponentnog kapljevitog silikonskog kaučuka (LSR) je zajedno s grupacijom WACKER uveo standardizovani sistem prugastog koda za označavanje posuda, kao deo sistema doziranja TOP 5000 P.

To gotovo potpuno otklanja mogućnost zamene komponenata A i B pri zameni posuda, koja bi mogla da ima ozbiljne posledice, a kod upotrebe LSR se iznenađujuće često događa. WACKER posude su označene vrpcom, koja pored klasične oznake A ili B ima i prugasti kod, a ELMET kao opciju omogućava postavljanje uređaja za očitavanje tog koda u svoj sistem za doziranje. Jedinica za upravljanje TOP 5000 P dopušta potapanje pumpe u novu posudu samo ukoliko prepozna ispravni prugasti kod. Trenutno je uređaj za očitavanje na raspolaganju kao ručni skener, ali nakon uvođenja sistema u širem opsegu na raspolaganju će biti i kao samostalni uređaj za očitavanje. Višekomponentni sistem za doziranje TOP 5000 P s novim skenerom je razvijen za serijsku proizvodnju visokokvalitetnih delova. Primeren je za otpreske mase od ispod 0,1 g, pa do više kg, za posude 200 l i 20 lm kao i materijale viskoznosti od 9.000 mPas do 3.000.000 mPas, čak i u slučajevima gde su između komponenata A i B velike razlike u viskoznosti.

image_elmet_2017-0188_barcode-codiersystem

 

www.elmet.com

ar©tur 2021