IRT 3000

Sadržaj

Pfeiffer Vacuum je predstavio rešenje za merenje propuštanja u različitim aplikacijama

24.01.2018

Ispitivanja propuštanja igra važnu ulogu u kontroli kvaliteta u mnogim aplikacijama. Pouzdano zaptivanje primarne ambalaže u farmaceutskoj industriji primarnog pakiranja je bitno za obezbeđenje sterilnosti od mikrobioloških uticaja i od ulaska vlage i kiseonika

U automobilskoj industriji merenja propuštanja su važna kod različitih sastavnih delova, a posebno kod sistema za doziranje goriva. Kompanija Pfeiffer Vacuum je jedan od vodećih proizvođača vakuumske opreme i opreme za merenje zaptivanja sistema. Na području prepoznavanja propuštanja kompanija Pfeiffer Vacuum ima već više od 50 godina iskustva. Na ovogodišnjem stručnom sajmu Interpack and Controls u Nemačkoj kompanija je predstavila različite tehnologije merenja i prepoznavanja propuštanja: prepoznavanje propuštanja pomoću vazduha, prepoznavanje propuštanja primenom gasa tragača i optičku emisijsku spektroskopiju.

Prepoznavanje propuštanja pomoću vazduha

Pfeiffer Vacuum je na sajmu predstavio proizvode kćerinske kompanije Advanced test concepts iz Indianapolisa, SAD. Prikazan su bili detektori propuštanja vazduha. Za mjerenje ne trebamo posebne gasove tragače. Uređaji deluju na temelju patentirane tehnologije Micro Flow. Tehnologija sadrži mikrosenzor, koji deluje prema načelu ubrzanog toka. Metod omogućava prepoznavanje do 5 x 10-4 mbar. Najviše se upotrebljava u automobilskoj industriji za ispitivanje zaptivanja kućišta menjača, diferencijala i drugih prenosnika. Specifična primena mikroprotočnog senzora je u tehnici ekstrakcije mase, koja deluje prema načelu razređivanja gasa. Ispitivanje se izvodi u vakuumu, da bi se postigla veća osetljivost. To se najviše primenjuje na području pakiranja, npr. u farmaceutskoj industriji, elektroindustriji i svuda gde se zahteva ispitivanje vodonepropusnosti. Pomoću tog metoda se može postići preciznost u području 5 x 10-4 mbar l/s. Metod s mikrosenzorom i tehnologijom masene ekstrakcije nudi mnogobrojne prednosti u poređenju s drugim metodima, koje rade s vazduhom. Prepoznatljive prednosti metode su u velikoj brzini i preciznosti merenja i u niskoj osetljivosti na promene uslova u okolini. Metod odlikuje i to da nije potrebna svakodnevna kalibracija.

Slika-1-ATC E-PDQ - cmyk

Slika 1: Merenje propuštanja s patentiranom tehnologijom mikro-protoka: E-PDQ

 

Prepoznavanje propuštanja s gasom tragačem

Senzor propuštanja ASI 35 ima izvrsne prednosti za integralna i lokalna merenja, pa i za kombinaciju oba pristupa. Metod za gas tragač koristi helijum ili vodonik. Uređaj omogućava visoku efikasnost, pouzdanost i ponovljivost, kao i kratko vreme merenja. Namenjen je za zahtevno testiranje sa slabim signalima i kratkim vremenom merenja. Robusna vlakna iridijuma obezbeđuju dugo vreme upotrebe uređaja. Primenjuje se u automobilskoj industriji, industriji elektronskih i mehaničkih elemenata i u industriji rashladne tehnike i klimatizacije.

Slika-2-Pfeiffer Vacuum - ASI 35 - cmyk

Slika 2: Modularni uređaj za merenje propuštanja Pfeiffer Vacuum ASI 35

Optička emisiona spektroskopija

Ambalaža mora da ostane stabilno zatvorena i mora da sprečiti ulazak vlage i mikroorganizama. To je posebno važno kod suvih inhalacijskim prašaka i drugih lekova i zahteva primenu testa s visokom osetljivošću. Metoda koristi patentirani AMI-princip merenja zaptivanja, kome nije potreban gas tragač. Umesto toga upotrebljava odstojeće mešavine gasova unutar ambalaže za precizno određivanje zaptivanja u proširenom mernom području. Postupak omogućava veliku fleksibilnost za razne vrste ambalaže, kao što su različiti omoti, vrećice, bočice, plastične flašice i zatvoreni delovi, npr. kućišta baterija. Velika prednost AMI-ja vrlo široko merno područje, koje omogućava veću osetljivost nego uobičajeni testovi. Zato AMI-uređaj omogućava istovremeno testiranje propuštanja s helijumom i grubo merenje propuštanja. Postupak daje determinističke rezultate testova s visokom ponovljivošću, bez obzira na korisnika, s pouzdanošću i preciznošću u skladu s USP 1207.1.

Slika-3-Pfeiffer Vacuum - AMI 121 - cmyk

Slika 3: Testiranje celovitosti visoko-osetljive ambalaže za lekove i visoko-zapečaćene osetljive delove upotrebom Pfeiffer Vacuum AMI-ja

 

www.pfeiffer-vacuum.com

ar©tur 2021