IRT 3000

Sadržaj

Ručno naginjanje teških kolutova papira bez napora

21.02.2018

Kompanija FIPA GmbH razvila je alat za naginjanje teških kolutova s papirom, koji zaposlene u ambalažnom preduzeću pošteđuje poslova koji mogu da uzrokuju oštećenja kičme.

fipalift koluti papirjaFIPALIFT Expert tube bez teškoća pomera terete do 230 kg. Međutim, ne postoji samo jedno opšte rešenje za sve različite aplikacije, jer su za svaku od njih potrebna prilagođena rešenja. Primer iz ambalažne industrije ukazuje na primenu prilagođenog rešenja, koje omogućava dodatne aplikacije za podizač cevi FIPALIFT. Uz rastući trend papirne ambalaže, mašine za pakiranje su, naime, opremljene teškim kolutovima papira, koji imaju masu do 105 kg i koji se dobavljaju položeni na paletama. U prošlosti su radnici morali svaki kolut papira da zakrenu za 90 stepeni pre nego što ga postave na mašinu, što veoma opterećuje njihovu kičmu.

www.fipa.com

ar©tur 2021