IRT 3000

Sadržaj

Programi podrške na raspolaganju preduzetnicima

23.05.2018

Sektor preduzetništva PKS u saradnji sa Fondom za razvoj RS i Razvojnom agencijom Srbije organizovao je stručni skup - prezentaciju aktuelnih programa podrške za preduzetnike MMSP sektora u 2018. godini. Cilj je da se preduzetnici u potpunosti upoznaju sa aktuelnim programima podrške i državnom pomoći u vidu bespovratnih sredstava u tekućoj godini.

slika 3.jpg

Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva PKS, istakla je da se sprovode brojne aktivnosti i inicijative koje treba da doprinesu unapređenju i razvoju preduzetništva u Srbiji, kao i to da je formiranjem Parlamenta preduzetnika, kao najvišeg organa odlučivanja kada su u pitanju preduzetnici Srbije, omogućeno da se predlažu povoljniji uslovi za poslovanje preduzetnika u narednom periodu.

Milan Ljušić, direktor Glavne filijale Beograd Fonda za razvoj RS, predstavio je aktuelne programe Ministarstva privrede za 2018. godinu koji se realizuju u saradnji sa Fondom za razvoj RS. Tom prilikom su predstavljeni Program za start-ap kompanije gde bespovratna sredstva iznose do 30% i Program za razvojne investicione projekte prema kojem se može jednom privrednom subjektu odobriti 20% bespovratnih sredstava.

Programe Ministarstva privrede koji se realizuju u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije predstavila je Dragana Martinović, stručna saradnica iz RAS.

Izvor: www.pks.rs

ar©tur 2021