IRT 3000

Sadržaj

Edukacije na temu Inovacije u metalskoj industriji

27.05.2019

Vojvodina Metal Cluster kao vodeći partner u realizaciji projekta ITC Mind, koji se realizuje u okviru IPA programa Prekogranične saradnje Srbija-Mađarska, organizovao je edukaciju na temu: Inovacije u metalskoj industriji.

190512 slika 5Ova edukacija održana je 9. i 10. maja u Segedinu. Skupu su pored predstavnika menadžmenta VMC i predstavnika partnera na projektu prisustvovali i niz predstavnika članica VMC-a (predstavnici privrede tj. preduzeća članica, srednjih mašinskih škola sa učenicima i  predstavnici Tehničkih fakulteta sa studentima i dr.)

Više informacija na sajtu Vojvodina Metal Clustera – www.vmc.rs

ar©tur 2021