IRT 3000

Sadržaj

Prihod na tržištu elektronskih komunikacija skoro 200 milijardi dinara

09.09.2019

Ukupan prihod ostvaren na tržištu elektronskih komunikacija Srbije u 2018. iznosio je oko 198,7 milijardi dinara, što je za 3,9 odsto više nego 2017. godine.

190901 slika 4Najveći deo u ukupnim prihodima ostvaren je, kao i prethodnih godina, od pružanja usluge mobilne telefonije, i on čini 58,2 odsto ukupnih prihoda, što je 115,6 milijardi dinara. Dve trećine ukupnih investicija utrošeno je u mobilnu telefoniju (17 milijardi dinara) i u fiksnu mrežu (11,1 milijardi).

Prema podacima RATEL-a, tokom prethodne godine procenat prigovora korisnika na kvalitet elektronskih komunikacionih usluga je u proseku bio manji od 10 odsto za sve vrste usluga.

Izvor: www.b92.net

ar©tur 2021