IRT 3000

Sadržaj

Poziv PKS za predstavnike malih i srednjih preduzeća

16.09.2019

Privredna komora Srbije (PKS) pozvala je predstavnike malih i srednjih preduzeća da se prijave za Akademiju cirkularne ekonomije (ACE), koja počinje 4. oktobra i trajaće do kraja novembra 2019.

Poziv je otvoren do 29. septembra, akademija je namenjena privrednicima iz proizvodno orijentisanih kompanija, a fokus je na tekstilnoj i modnoj, auto industriji, poljoprivredno-prehrambenoj, drvnoj i industriji nameštaja.

ACE organizuje PKS - Centar za cirkularnu ekonomiju, u saradnji sa kompanijom CirEkon i Poslovnom akademijom PKS, uz podršku EIT-Climate-KIC, najveće evropske inicijative za borbu protiv klimatskih promena kroz tehnologiju i inovacije.

Oko 30 polaznika imaće priliku da savladaju mogućnosti, alate i metode uvođenja i primene cirkularne ekonomije u svojim kompanijama, kao i da analiziraju i ocene efektivnost procesa rada i upotrebe materijala.

Nastava je koncipirana po modelu aktivnih i praktičnih radionica, sa fokusom na novim principima poslovanja i predavanja - „lanac kreiranja vrednosti“ i „životni ciklus proizvoda“ - kojima se u multidisciplinarnom okruženju polaznicima približavaju načini na koje mogu inovirati svoju proizvodnju, proizvode i način na koji predstavljaju svoju ponudu na tržištu.

Polaznici ACE upoznaće se i sa aktuelnim trendovima i pripremiti za nastupajuće promene koje se očekuju u internacionalnim poslovnim sistemima u vidu novih standarda, regulativa, zakona, tržišnih zahteva i tehnologija.

Cirkularna ekonomija, po oceni stručnjaka, predstavlja alat koji doprinosi unapređenju konkurentnosti, rastu BDP-a i otvaranju zelenih radnih mesta, a kompaniji koja se odluči da napravi kompletan zaokret ka profitabilnijem i zdravijem poslovanju, donosi mnoge benefite, poput manjih izdataka za takse, većeg profita, nižih troškova za sirovine, vodu i energiju, obavezujući na brigu o sredini i kupcima.

Edukacija i savladavanje alata na ovom polju jesu i deo procesa prilagođavanja regulativi Evropske unije, energetskoj i ekološkoj tranziciji.

Proizvodi će morati da imaju svoj „ekološki pasoš“, kao i određeni propisani minimum recikliranih ili reciklabilnih sirovina, dok će za električne i elektronske uređaje biti neophodna deklaracija o predviđenom roku operativnosti.

Osim sektora u fokusu, poziv PKS za učešće u ACE otvoren je i za predstavnike kompanija i u drugim oblastima privrede koji se u poslovanju rukovode principima cirkularne ekonomije.

Izvor: www.pks.rs

ar©tur 2021