IRT 3000

Sadržaj

Objavljene uredbe o programima podrške za 2020. godinu

11.02.2020

U Službenom glasniku objavljene su uredbe o programima podrške za 2020. godinu koje sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj, a izmenom uslova ko može biti korisnik sredstava za program podrške početnicima u poslovanju usvojena je inicijativa Privredne komore Srbije i proširena lista kompanija mogu da konkurišu za podsticaje.

200204 SR slika5Privredni subjekti osnovani 2018, 2019. i 2020. godine moći će da konkurišu za programe za početnike, dok će za razvojne programe moći da konkurišu kompanije i preduzetnici osnovani najkasnije do kraja 2017.

„Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, prema Uredbi koja će važiti za ovu godinu imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Prema istoimenoj uredbi koja je važila prošle godine korisnici su morali biti registrovani u APR najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva, što znači da su na javni poziv objavljen u 2019. godini mogli su da se prijave preduzetnici, mikro i mala privredna društva osnovana u 2018. i 2019. godini.

Privredna društva osnovana u 2017. godini nisu mogla da konkurišu za ova sredstva“, objasnila je Dijana Montiljo Mihajlović, viši savetnik u PKS.

Sa druge strane, programi podrške za MMSP koja se ne smatraju početnicima u poslovanju regulisani su bili Uredbom o utvrđivanju programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini i privredno društvo je moglo da konkuriše ako je bilo osnovano najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

To znači da privredna društva osnovana u toku 2017. godine nisu mogla konkurisati ni za ova bespovratna sredstva preko Fonda za razvoj. Na osnovu oba navedena programa deo sredstava dodeljuje se bespovratno kao podsticaj razvoju MSPP, a preostali iznos sredstava se finansira iz kredita Fonda za razvoj.

„Kako privredna društva osnovana tokom 2017. godine, prošle godine nisu bila prepoznata ni kroz jedan od ova dva programa, Privredna komora Srbije ukazala je na ovu činjenicu podnošenjem inicijative za izmenu uslova navedenih programa za narednu godinu, kako bi svi subjekti bez obzira na godinu u kojoj su osnovani mogli aplicirati za ove programe, što je i učinjeno proširivanjem pojma početnika u poslovanju u uredbi koja se odnosi na 2020. godinu“, istakala je Montiljo Mihajlović.

Na ovaj način, otklonjena je administrativna prepreka za sva privredna društva bez obzira na godinu osnivanja da konkurišu za jedan od navedena dva programa Fonda za razvoj kojim se dodeljuju bespovratna sredstva. Privredni subjekti osnovani 2018, 2019 i 2020. godine moći će da konkurišu za programe za početnike, a ostali subjekti osnovani najkasnije 31.12.2017. godine za razvojne programe.

Privredna komora Srbije nastaviće da, realizacijom inicijativa i predloga privrede, utiče na kreiranje povoljnijeg i podsticajnijeg ambijenta za poslovanje i investiranje, rekla je Montiljo Mihajlović i pozvala privrednike da Komori dostavljaju svoje predloge.

Izvor: www.pks.rs

ar©tur 2021