IRT 3000

Sadržaj

Poziv za inovativna rešenja protiv aerozagađenja - Za bolji kvalitet vazduha u Srbiji

14.10.2020

Kako bi doprineo poboljšanju kvaliteta vazduha koji svi udišemo, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, u saradnji sa UNICEF-om i Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), poziva inovatore da predlože ideje za smanjenje zagađenosti vazduha, koje se odnose na nove načine proizvodnje ili nabavku inovativnih proizvoda, tehnološka rešenja i nove lance vrednosti u pet različitih kategorija.

slika 2

Potrebne su inovacije koje će doprineti da se:

  • Smanje emisije zagađujućih materija i poveća efikasnost i funkcionalnost individualnih ložišta;
  • Unapredi praćenje i obrada podataka o kvalitetu vazduha, uz pomoć novih uređaja, softvera ili metoda;
  • Na efikasan način prečišćava vazduh uz pomoć inovativnih uređaja;
  • Smanji zagađenje vazduha u sektorima saobraćaja, poljoprivrede, industrije i komunalnih delatnosti bilo pomoću opreme ili unapređenjem procesa;
  • Smanji uticaj zagađenja vazduha na decu.

Za prve četiri kategorije mogu da konkurišu pravna lica, dok je za petu poziv otvoren i za individualne prijave. U petoj kategoriji, prijave moraju biti usklađene sa principima digitalnog razvoja (https://digitalprinciples.org) koje je usvojio UNICEF, uključujući principe otvorenog koda. Ova kategorija posebno je namenjena mladima, studentima i privatnom sektoru.

Izloženost zagađenju vazduha ima ozbiljne negativne posledice na zdravlje, dužinu i kvalitet života ljudi. Prema izveštaju SZO objavljenom 2019. godine, u 11 gradova obuhvaćenih studijom u Srbiji, skoro 3600 preuranjenih smrti svake godine može se pripisati izlaganju finim suspendovanim česticama, koje su manje od 2.5 mikrona (PM2.5). Merenja parametara kvaliteta vazduha pokazuju da nivoi zagađenja u opštinama i gradovima širom Srbije premašuju vrednosti SZO smernica. Sa druge strane, istraživanja ukazuju da smanjenje zagađenja vazduha donosi merljive koristi po zdravlje. Poboljšanje kvaliteta vazduha i smanjenje koncentracije PM2.5 može direktno uticati na smanjenje smrtnosti i oboljenja izazvanih aerozagađenjem.

Izvor: www.nip.rs

ar©tur 2021