IRT 3000

Sadržaj

Fond za inovacionu delatnost odobrio još 5,3 miliona evra za razvoj inovacija

02.03.2021

Fond za inovacionu delatnost Srbije odobrio je 5,3 miliona evra bespovratnih sredstava za finansiranje 35 projekata kroz javni poziv za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija.

slika 04

Nezavisni međunarodni recenzenti i Ekspertska komisija Fonda dali su stručnu procenu podnetih projekata na osnovu bodovne metodologije koju predviđa evaluacioni proces. Za finansiranje su odabrani projekti koji imaju sposoban tim, inovativni potencijal, održivu konkurentsku prednost i jasne razvojne planove, kao i dovoljno kvaliteta da se takmiče na međunarodnom tržištu.

Na raspisani javni poziv koji je trajao od 15. juna do 31. avgusta 2020. godine, podnete su 322 prijave projekata. Za Program ranog razvoja 253 prijave i 69 prijava za Program sufinansiranja inovacija. Od strane timova podneto je 137 prijava za Program ranog razvoja, a finansiranje je odobreno za 6 timova.

Najveći broj odobrenih projekata je iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, a takođe su visoko zastupljeni i projekti iz oblasti mašinstva, prirodnih nauka i zaštite životne sredine. Preko 50% odobrenih projekata došlo je od strane timova i kompanija iz Beograda, a takođe je značajan udeo projekata koji dolaze iz Novog Sada. Pored toga, finansiranje je odobreno i za projekte iz Niša, Čačka, Subotice, Bogatića, Bačke Palanke i Boljevca.

Za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja (na osnovu sporazuma o zajmu sa Svetskom bankom).

www.inovacionifond.rs

ar©tur 2021