IRT 3000

Sadržaj

Majkrosoft nastavlja da podržava neprofitne organizacije u Srbiji

11.06.2021

U proteklih godinu dana kompanija Majkrosoft podržala je rad 27 neprofitnih organizacija u Srbiji sa donacijom softverskih rešenja ukupne vrednosti od 149.075 američkih dolara. Kompanija Majkrosoft posvećena je pružanju relevantnih, pristupačnih i inovativnih rešenja neprofitnim organizacijama u čijem je fokusu rešavanje najvećih izazova sa kojima se svet suočava.

slika 3

Inicijativa Tech for Social Impact ima za cilj da obezbedi pristupačnu tehnologiju i alate, kao pomoć neprofitnim organizacijama svih veličina u ostvarenju njihovih misija. U ostvarivanju ovog cilja ponuđene su donacije i popusti za Majkrosoftove alate i usluge kvalifikovanim neprofitnim organizacijama. Kroz incijativu, dostupna su i Cloud rešenja poput Azure, Dynamics 365 i Microsoft 365.

Majkrosoftovi alati i servisi dostupni su kroz Tech for Social Impact inicijativu i omogućavaju brži i jednostavniji rad neprofitnim organizacijama pružajući im pristup najsavremenijim servisima, skrojenim upravo po njihovim potrebama. Najpopularnije ponude koje uključuju korisne alate omogućavaju timski rad, bez obrzira na lokaciju članova tima, uz pomoć Office 365. Organizacije takođe mogu uz pomoću Power BI Desktop i Power BI Pro lako da vizualizuju i analiziraju podatke, ali i da optimizuju sveukupni rad uz pomoću cloud rešenja.  

Ova inicijativa dostupna je za neprofitne i nevladine organizacije i u Srbiji, a kompletna ponuda je dostupna na Microsoft Nonprofits. Sve neprofitne i nevladine organizacije zainteresovane da se uključe u program Tech for Social Impact, mogu proveriti mogućnost učešća na sajtu: Nonprofit offers (microsoft.com). 

Program donacija nastavlja skoro četrdesetogodišnju tradiciju kompanije Majkrosoft u pomaganju nevladinom sektoru. Majkrosoft je samo u poslednjih godinu dana donirao više od 234 miliona američkih dolara u vidu novca, softvera i usluga za 56.365 neprofitnih udruženjia u više od 140 zemalja širom sveta. 

Nevladinim organizacijama i neprofitnim udruženjima u čijem su fokusu globalni ekološki problemi i njihovo rešavanje dostupni su Cloud i AI alati kroz program kompanije Majkrosoft AI for Earth, koji dodeljuje grantove sa ciljem podrške projektima koji koriste  tehnologije veštačke inteligenicije kako bi izmenili način na koje ljudi i organizacije nadgledaju, modeluju i upravljaju prirodnim sistemima na Zemlji. AI for Earth je jedan od delova Majkorosoftovog AI for Good programa koji obezbeđuje tehnologije, resurse i znanje kako bi se podstakle organizacije koje se bave rešavanjem najvećih socijalnih izazova poput humanitanih kriza, zdravlja, pristupačnosti, održivosti, pa sve do očuvanja kulturne baštine.

Majkrosoftov AI for Earth program usmeren je na četiri oblasti koje su od vitalnog značaja za ostvarivanje održive budućnosti:

•          Poljoprovreda – prehrana rastuće svetske populacije

•          Voda – konzervacija i zaštita izvora vode

•          Biodiverzitet – praćenje i zaštita ugroženih životinjskih vrsta od izumiranja

•          Klimatske promene – smanjenje uticaja klimatskih promena na zajednice

S obzirom da se čovečastvo suočava sa sve težim izazovima poput klimatskih promena ili obezbeđivanja stabilnog snabdevanja vodom, prehrane sve veće populacije i ubrzanog smanjenja biodiverziteta, rešenja za ove probleme je teško pronaći, jer kada je u pitanju razumevanje funkcionisanje prirodnog sveta, suočavamo se sa manjkom informacija koje bi poslužile za preduzimanje konkretnih koraka radi boljeg upravljanja prirodnim sitemima.  

AI for Earth program obezbeđuje Azure računarske donacije. Ove donacije obezbeđuju Azure kredite u iznosu od 5.000, 10.000 ili 15.000 američkih dolara, u zavisnosti od obima projekta neprofitnih organizacija čiji su projekti usmereni ka rešavanju globalnih ekoloških izazova. 

Neprofitne i nevladine organizacije usmerene ka rešavanju problema životne sredine mogu da konkurišu sa svojim projektima na sajtu: AI for Earth Azure Compute Credit Grant Applications - https://ai4good.microsoftcrmportals.com/SignIn

www.microsoft.com

Foto: Microsoft

ar©tur 2021