IRT 3000

Sadržaj

Novi krug subvencija za e-fiskalizaciju i reakcije na aktuelne nedoumice

25.03.2022

Kako proces e-fiskalizacije ulazi u završnu fazu, jasno je da je Ministarstvo finansija odlučno da ga sprovede do kraja i bez posebnih kompromisa ili odlaganja zadatih rokova. Ipak, država je izašla u susret zahtevu određenog broja obveznika e-fiskalizacije da se uvede dodatno prijavljivanje za državnu subvenciju namenjenu e-fiskalizaciji.

slika 3

Važan element pri sticanju prava na ovu finansijsku podršku jeste činjenica da obveznik fiskalizacije može da dobije subvenciju samo po osnovu poslovnih prostora za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora. Za svaki taj prostor, postojeći obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku u iznosu od 100 evra. Nadalje, privrednici će biti u mogućnosti da dobiju finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra. U slučaju da je ukupan broj prijavljenih poslovnih prostora obveznika veći od broja prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, visina finansijske podrške obračunava se u odnosu na broj prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa.

Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju obveznici fiskalizacije koji su osnovani i upisani kod nadležnog registra zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Prijava za subvenciju vrši se preko ePorezi portala, a trajaće od 15. marta do 5. aprila 2022.

Rok za prelazak na novi sistem neće se menjati. Od 1. maja 2022, svi obveznici moraju da počnu sa korišćenjem e-fiskalnih uređaja. Međutim, posebnu pažnju javnosti izazvala je nova odredba kojom je predviđeno da obveznici fiskalizacije koji ostvare pravo na finansijsku podršku za fiskalizaciju po ovoj uredbi gube pravo na finansijsku podršku (moraju da vrate iznos subvencije u budžet) ukoliko ne započnu da vrše promet na malo najkasnije do 1. oktobra 2022. godine u poslovnom prostoru za koju je dodeljena finansijska podrška za fiskalizaciju.

Prema starom tumačenju, sve što je korisnik subvencije morao da učini da bi istu zadržao jeste da otkuca bar jedan fiskalni račun na bilo koji iznos najkasnije do 30.04.2022. Međutim, po novoj uredbi, i oni koji su već dobili subvenciju, kao i oni koji će tek podneti novi zahtev, moraju da do 1. oktobra 2022. izdaju fiskalnih računa u visini iznosa primljene subvencije (100 evra po prijavljenom prostoru). U suprotnom, iznos subvencije moraju, sa pripadajućim kamatama, da vrate u državni budžet.

Da sumiramo: proces e-fiskalizacije se bez izmene okončava 1. maja, a svi korisnici subvencija imaju rok da u periodu između 1. maja i 1. oktobra izdaju račune u zbirnom iznosu protivvrednosti primljenih sredstava (100 evra po prodajnom mestu), inaće će morati da iznos primljenih sredstava sa kamatom vrate državi.

Podršku fiskalnim obveznicima pri prelasku na e-fiskalizaciju kompanija DATALAB pruža kroz akciju besplatnog korišćenja online poslovnog programa PANTHEON Web Light, namenjenog pre svega preduzetnicima i mikropreduzećima, a ova akcija traje do 31. maja 2022.“Odlučili smo se za ovaj potez da pružimo pre svega podršku onim preduzetnicima koji do sada nisu imali obavezu evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa. Korišćenjem našeg rešenja proces uvođenja u novi sistem e-fiskalizacije će biti znatno olakšan. Pripremili smo pakete podrške za takva preduzeća gde uz subvenciju države mogu, gotovo bez ikakvih troškova, dobiti program za izdavanje računa, štampač fiskalnih računa, sve potrebne prateće softvere, a u nekim opcijama čak i laptop na kom mogu obavljati i mnoge druge poslove osim štampanja maloprodajnih računa ” - izjavio je Dejan Kontić, direktor prodaje Datalab SR.

Tri “e-fiskalna odgovora” na tri česta pitanja iz svakodnevne prakse:

1) Kako se kroz fiskalni uređaj evidentira vraćanje novca kupcu prilikom povrata kupljene robe?

Povraćaj novca kupcu za već kupljenu robu ili uslugu obveznik fiskalizacije evidentira izdavanjem fiskalnog računa “Promet Refundacija (PR)”, pri čemu unosi identifikaciju kupca (broj lične karte), kao i Referencu na Promet Prodaje ili drugi referentni račun. Umesto Naloga za Ispravku, obveznik fiskalizacije posle PR izdaje KR (“Kopiju Refundacije”) dokument na kome se kupac koji prima nazad novac svojeručno potpisuje. KR - Kopija Refundacije se izdaje odmah posle PR - Prometa Refundacije i ostaje kasiru kao dokaz da je povraćaj novca izvršen kupcu. Ovaj postupak i elektronski PR dokument u potpunosti zamenjuje izdavanje papirnog NI (Nalog za ispravku) obrasca koji se do sada koristio za povraćaj kupljene robe.

2) Neki obveznici izdaju predračun fizičkim licima. Ako fizičko lice uplati celokupnu sumu računa preko banke ili gotovinom preko blagajne, da li se fizičkom licu izdaje Avansni račun ili se odmah pravi Konačni račun? Ako se pravi konačni, da li je u tom slučaju referenca predračun?

Ukoliko fizičko lice uplati celokupnu sumu iskazanu u predračunu, u momentu prometa može se izdati konačni račun “Promet Prodaja”. Što se tiče referentnog broja ovaj podatak je obavezan samo u računima Kopija i Refundacija, kao i na računu Promet Prodaja ukoliko se nadovezuje na račun Avans Prodaja. U tom slučaju Ref. broj mora biti prikazan na računu i sadržati PFR broj originalnog računa na koji se poziva, u formatu JIDZahteva - JIDPotpisa - RedniBroj.

U svim ostalim slučajevima (npr. Promet Prodaja se poziva na Predračun Prodaje) ovo polje je opciono.

3) Šta je sa uobičajenom praksom izdavanja tzv. gotovinskih računa koji su se pisali i uručivali uz fiskalni račun?

U novom sistemu predviđen je račun sa identifikacijom kupca i takvim se smatra onaj račun koji sadrži identitet kupca. U polje ”buyerId”, kasir upisuje jedinstveni identifikacioni broj koji je po pravilu poreski identifikacioni (PIB) broj i takav e-fiskalni račun može se koristiti kao stara kombinacija fiskalnog i gotovinskog računa.

Izvor: www.datalab.rs

Foto: Datalab SR

ar©tur 2021