IRT 3000

Sadržaj

Inteligentni pneumatski vijak graničnik

27.07.2022

Elesa+Ganter proširuje svoju ponudu vijaka graničnika sa pravom tehničkom poslasticom. Novi tip GN 817.7 je pneumatski i zahvaljujući inovativnim senzorima se može bez problema integrisati u automatizovane procese.

Elesa Ganter

Zapravo, ne postoji vrsta vijaka graničnika koju kompanija Elesa+Ganter nema u svom programu. Pa ipak, tim za razvoj uvek iznova uspeva da integriše nove funkcije, koje istovremeno omogućuju nove mogućnosti primene.

Najnoviji vijci graničnici su pneumatski, a pored toga, ova komponenta pomoću senzora detektuje obe krajnje pozicije. Time je GN 817.7 logičan nastavak za manuelni vijak graničnik GN 817.6. Novi proizvod može da se koristi i na nedostupnim mestima i integrisati u automatizovane procese. Jedna zanimljivost: GN 817.7 bez izmena u pogledu dimenzija ili obrade signala može da zameni GN 817.6.

Kod GN 817.7 se upit pozicije i ovde zasniva na pouzdanoj magnetnoj tehnologiji, ali sa važnim izmenama. Kao prvo, sada su obuhvaćene obe krajnje pozicije, a kao drugo, one se mogu definisati individualno. Programiranje senzora se vrši direktno na mestu pomoću malog upravljačkog elementa na senzoru, koji je povezan kablom i pričvršćen stezaljkom i koji ima LED lampice za vizuelnu povratnu poruku. Druga mogućnost je IO veza, jednostavno i sigurno preko upravljanja sistemom. Zahvaljujući ovom standardnom interfejsu, senzori su inicijalno brzo programirani, a u slučaju štete se odmah mogu zameniti čime se vreme mirovanja veoma skraćuje.

High signali, koji se prenose tokom rada, se kod dostizanja krajnjih pozicija direktno prenose upravljačkoj tehnici tog sistema putem 4-polnog M8 utikača sa kablom.

GN 817.7 je napravljen od čvrstog nerđajućeg čelika, dostupan je u četiri prečnika vijka i poseduje tri funkcije. Oblik D ima dvostruko delovanje, što znači da vijak pneumatski ulazi i izlazi. Oblik A ima jednostruko delovanje, vijak graničnik kod pneumatskog aktiviranja izlazi i kod oblika A vijak ulazi. Važno: Vijak se pomoću opruge samostalno vraća u početnu poziciju, npr. kod pada pritiska.

Vijak graničnik radi sa pritiskom između 4 i 6 bara, senzor koji je usklađen sa IP 67 sa jednosmernim naponom između 12 i 30 volti.

Više informacija na: elesa-ganter.com

ar©tur 2021