IRT 3000

Sadržaj

Srbija poseduje naučni i istraživački potencijal da se aktivno uključi u kosmička istraživanja

31.07.2023

Srbija ima naučni i istraživački potencijal da se kroz saradnju na različitim bilateralnim i međunarodnim projektima aktivno uključi u kosmička istraživanja, istaknuto je na sastanku predstavnika fakulteta i instituta Univerziteta u Beogradu i Kineske nacionalne svemirske agencije (CNSA), koji je održan 10. jula, na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

slika 1Foto: Image by WikiImages from 

Sastanak je organizovalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, a skupu su prisustvovali istraživači sa Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, istraživači Instituta za fiziku, Instituta „Mihajlo Pupin“,  Vojnotehničkog instituta, Lola Instituta, Instituta IMS, Astronomske opservatorije u Beogradu, kao i predstavnici Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu i zvaničnici ambasade NR Kine u Srbiji.

Kineska naučna delegacija boravila je u trodnevnoj poseti Srbiji s osnovnim ciljem da predstavnicima državne i naučne zajednice u našoj zemlji predstavi najnovija dostignuća Kine u oblasti istraživanja kosmičkih tehnologija, kao i dalje razvojne planove i da zajedno sa domaćinima sagledaju moguće vidove saradnje između naučnih institucija u Srbiji i CNSA.

Delegaciju iz Kine predvodio je gospodin Zhong Penghua, zamenik direktora Sektora za međunarodno poslovanje u kompaniji DFH Satellite Co., u sastavu China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), a zajedno s njim u Beograd su doputovali i vodeći istraživači u ovoj korporaciji, gospoda Xu Meng, direktor Sektora za međunarodno poslovanje izvršnog tela kineske svemirske agencije China Academy of Space Technology (CAST)  i  Tan Tian, zamenik glavnog inženjera CAST-a koji je u okviru CASC-a.

U ime dekana Mašinskog fakulteta, prof. dr Vladimira Popovića, učesnike skupa je pozdravio i poželeo im dobrodošlicu prof. dr Marko Miloš, prodekan za nastavu Mašinskog fakulteta, a zatim su gostima predstavljeni razultati istraživanja u različitim naučnim oblastima koje se izučavaju na Mašinskom fakultetu i koje potencijalno mogu da budu okvir buduće saradnje sa CNSA.

Prof. dr Jelena Svorcan upoznala je goste sa strukturom i organizacijom studija na Mašinskom fakultetu, istraživačkim i laboratorijskim kapacitetima, kao i oblastima istraživačkog rada na fakultetu, a zatim se osvrnula i na najnovija istraživanja na kojima rade članovi Katedre za vazduhoplovsto u domenu aerodinamike, proračunske mehanike fluida, strukturalne analize, inženjerskih simulacija i optimizacije, dinamike leta i drugo. Govoreći o razvojnim planovima Katedre, kao jedan od prioriteta navela je formiranje novog multidisciplinarnog master studijskog programa orijentisanog na najsavremenija istraživanja iz oblasti kosmičkih tehnologija. „Naše aktivnosti su usmerene i na uspostavljanje bliske saradnje s istraživačkim institucijama u Srbiji i inostranstvu, kao i na saradnju sa domaćim kompanijama i povećano osnivanje startapa u Srbiji“, naglasila je prof. Svorcan.

Gosti iz Kine imali su priliku da se upoznaju i sa rezultatima istraživanja na kojima rade istraživači Katedre za hidraulične mašine i energetske sisteme, posebno Laboratorije za turbulenciju i merenje brzine strujanja fluida, čiji je rukovodilac prof. dr Đorđe Čantrak.

Prof. Čantrak je predstavio samo neke od brojnih vizualizacija, kao i kvantifikacija turbulentnog strujnog polja formiranog iza modela krila ili radnog kola turbomašina koje su zabeležene eksperimentalno, upotrebom savremenih optičkih metoda, nastalih u Laboratoriji za turbulenciju i merenje brzine strujanja Mašinskog fakulteta i Aerodinamičkoj laboratoriji Vojnotehničkog instituta, kao i u Laboratoriji za mehaniku fluida NASA Ames-a.

O razvoju i statusu nauke o kosmosu u Srbiji govorio je gospodin Zoran Tomić, narodni poslanik, osnivač astronomskog udruženja Eureka iz Kruševca i član upravnog odbora Društva astronoma Srbije, na čiju inicijativu je i realizovana poseta delegacije Kineske nacionalne svemirske agencije.

Prof. dr Luka Popović, naučni savetnik i direktor Astronomske opservatorije Beograd, predstavio je rad ove institucije u kojoj se trenutno obavljaju različita bazična i primenjena istraživanja kosmosa.

Gospodin Xu Meng je kolegama iz Srbije predstavio rad Kineske nacionalne svemirske agencije, a zatim se osvrnuo i na ulogu Kineske akademije za razvoj svemirske tehnologije u kineskoj svemirskoj industriji, kao i trenutna dostignuća u ovoj oblasti.

Učesnici sastanka su se saglasili da postoji veliki prostor za uspostavljanje bliže saradnje između naučno-istraživačkih institucija u Srbiji i Kineske svemirske agencije, na prvom mestu  kroz angažovanje i realizaciju zajedničkih istraživačkih projekata, a gospodin Zhong Penghua je u ime kineske delegacije prof. Čantraku uručio simboličan poklon – maketu satelita, koji se već nalazi u orbiti planete Zemlje, a koja je predata na čuvanje Mašinskom fakultetu.

Izvor: Mašinski fakultet u Beogradu

ar©tur 2021