IRT 3000

Sadržaj

Čiste bravice

15.11.2023

Na mestima gde se gotovo ne sakuplja prljavština i gde se može čistiti na samom mestu, potrebno vreme i sredstva za čišćenje su redukovani. Na taj način se povećava sigurnost u radu u postrojenjima. Elesa+Ganter sa bravicama GN 1150 sa higijenskim dizajnom podržava koncept čišćenja „Clean in Place“, kratko „CIP“ za mašine i sisteme.

Elesa+Ganter

Koncept „Clean in Place“, koji podrazumeva čišćenje komponenti u potpuno montiranom ili ugrađenom stanju, se takođe dokazao van branši u kojima se tradicionalno moraju poštovati visoki standardi higijene. Jer računica je jasna: ako je čišćenje sistema, instalacija ili mašina brža i jednostavnija, pre svega se smanjuju radni troškovi. Imajući to u vidu, kompanija Elesa+Ganter neprekidno širi asortiman normiranih elemenata u higijenskom dizajnu (HD).

Najnoviji HD standard GN 1150 predstavlja okove od nerđajućeg čelika sa zaptivkama od EPDM i TPU koje su u skladu sa FDA. Bravice zahvaljujući zaptivkama nemaju mrtve prostore gde se sakuplja prljavština. Prilikom okretanja klipa za 90 stepeni, njegov pokretački nagib ima prednapregnutost koja pouzdano pritiska preklopke, otvore, vrata ili poklopce na kontra stranu (ram ili telo). Obrtanje se trenutno vrši pomoću uobičajenog dvostranog ključa od plave plastike, koji je dostupan kao pribor pod standardom GN 1151. Razvijamo dodatne vrste pogona.

Standard GN 1150 ima dve verzije: Verzija „Higijena u prednjem delu“ FH na strani rukovanja ima HD standard, dok su na unutrašnjoj strani ispunjeni standardni zahtevi. Primene su npr. razvodni ormani koji samo spolja imaju higijenske zahteve. Sa druge strane, verzija „Potpuna higijena“ VH sa dodatnim zaptivkama ima HD kvalitet i na strani klipa.

Obe varijante prema DIN EN 60529 odgovaraju vrsti zaštite IP 66, tako da štite od prodora prašine i jakog mlaza vode iz različitih uglova.

Oba normirana elementa zahvaljujući dobro promišljenoj konstrukciji imaju veoma dug radni vek. Zaptivke su na zahtev dostupne i kao verzija od drugih materijala, što omogućuje prilagođavanje upotrebe sredstava kupca.

Više informacija na: elesa-ganter.com

ar©tur 2021