IRT 3000

Sadržaj

Poziv na Simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike

17.04.2024

Tradicionalni 25. Simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike – CPA&G 2024 održaće su od 10. do 12. juna u Beogradu, u prostorijama Privredne komore Srbije, Terazije 23.

slika 2 (news - 15)
Foto: CPA&G 2024

Skup organizuje Tehnološko-metalurški fakultet Univerzitet u Beogradu u saradnji sa Centrom za celuloznu, papirnu, ambalažnu i grafičku industriju Srbije i Udruženjem za  za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira (PKS), a pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Privredne komore Srbije.

Kao i ranijih godina, simpozijum će okupiti predstavnike akademske zajednice i stručnjake iz industrije  celuloze, papira, ambalaže i grafike, radi razmene znanja i iskustva u oblasti novih tehnologija, kao i novih operacija i procesa u  postojećim tehnologijama, koji doprinose smanjenju troškova proizvodnje, poboljšanju kvaliteta proizvoda, uvođenju cirkularne ekonomije, energetskoj efikasnosti i očuvanju životne sredine.

Među aktulenim temama o kojima će se diskutovati su:

  • Inovacije u procesima proizvodnje celulozno-papirne, ambalažne i grafičke (CPAG) industrije: nove tehnologije i trendovi za ekonomičnije poslovanje;
  • Primena digitalne tehnologije u CPAG industriji: integracija proizvodnje, marketinga i distribucije za unapređenje poslovnih performansi;
  • Efikasnost energetskih procesa: korišćenje obnovljivih izvora i tehnološke inovacije u štednji energije;
  • Održivost i cirkularna ekonomija u CPAG industriji: put ka održivijem poslovanju;
  • Ekologija i zaštita životne sredine u CPAG industriji: upravljanje otpadom i stari papir kao strateška sirovina;
  • Primeri dobre prakse i inovativna rešenja u industriji CPAG: osvrt na postignuto u proteklom periodu;
  • Školovanje kvalifikovanog kadra za CPAG industriju i podsticanje mladih talenata: aktuelne potrebe i buduće perspektive.

Simpozijum ove godine posebnu pažnju posvećuje mladim kadrovima kroz prezentaciju njihovih radova i inovativnih rešenja. Organizatori pozivaju mlade inženjere i studente da prikažu svoje ideje o inovacijama u proizvodnji, novih tehničkim rešenjima, materijalima, predlozima unapređenja procesa proizvodnje ili organizacije rada. Za najbolja rešenja predviđene su nagrade.

Studenti svih nivoa studija sa Mašinskog fakulteta u Beogradu su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Detaljnije informacije o skupu, kao i link za prijavu dostupni su na veb-sajtu  http://cpag-tmfbg.rs/25-simpozijum/
 

Izvor: Mašinski fakultet u Beogradu

ar©tur 2021