IRT 3000

Sadržaj

Aluminijumski profilni sistemi razvijeni za jednostavnu upotrebu

10.06.2024

Kompanija Elesa+Ganter već dugo ima sveobuhvatan asortiman pribora koji je potreban za izgradnju mašina, sistema ili radnih mesta sa standardnim profilnim sistemima. Sada dodajemo i aluminijumske profile sa odgovarajućom tehnikom povezivanja.

Aluminijumski profilni sistemi razvijeni za jednostavnu upotrebu

Kompanija Elesa+Ganter je uvek orijentisana na primenu – to je velika snaga vodeće kompanije na tržištu za normirane elemente. To važi i za najnovije proizvode u asortimanu: Sistemski aluminijumski profili. Eloksirani profili proizvedeni u postupku presovanja u pogledu dimenzija i karakteristika odgovaraju već dugo postojećim Bosch i Item sistemima, sa teškim i lakim varijantama, različitim poprečnim presecima, dimenzijama i rasporedu žlebova.

U Elesa+Ganter programu se već dugo nalaze mnogi elementi koji su važni za individualnu upotrebu profilnih sistema. Tu spadaju različiti uglovi za profilne sisteme, T-žlebovi i mnogi drugi proizvodi koji se direktno i indirektno ugrađuju u profilne sisteme: da navedemo samo nekoliko primera – rukohvati, šarke, nosači za površinu i stopice za nivelisanje.

Sada dodajemo i same profile, uz specifičnu tehniku povezivanja i druge komponente kao što su prekrivni i ugradni profili, završne kapice, zglobovi i ploče stopica. Zahvaljujući ovom proširenju, mehanizmi, mašine, sistemi ili radna mesta su kompletno ostvarivi sa komponentama iz kuće Elesa+Ganter – ne morate dodatno da poručujete kod drugih dobavljača, nabavka tako postaje kompaktnija i jednostavnija.

To važi i za rukovanje samim profilima: Kompanija Elesa+Ganter npr. svesno odstupa od prakse, koja je do sada bila uobičajena, da su u ponudi isključivo profili u obliku šipki dužine 6 metara. Umesto toga, mogu se poručiti profili svih poprečnih preseka u dužinama 2 ili 3 metra – u praktičnim pakovanjima. Iz toga proizilazi više prednosti istovremeno: Kao prvo, moguće je slanje putem usluge brzih pošiljki. Kao drugo, rukovanje pri skraćivanju je olakšano i, kao treće, preduzećima nisu potrebna specijalna skladišta za profile koje trenutno ne koriste.

Detaljna uputstva za profesionalnu montažu i eventualno potrebnu obuku u vezi elemenata koji su novi u Elesa+Ganter programu možete pogledati na internet stranici kompanije – a uskoro će uputstva biti brzo dostupna u vidu video tutorijala.

Više informacija na: elesa-ganter.com

ar©tur 2021