IRT 3000

vsebina

Ergonomija v teoriji in praksi (znanstvena monografija)

Avtorji: Zvone Balantič, Andrej Polajnar, Simona Jevšnik

Komu je knjiga namenjena:

Monografija je uporabna za akademske in strokovne namene, saj je vir številnih strokovnih napotkov in zgledov, ki bodo v pomoč strokovnjakom pri srečevanju s problematiko oblikovanja varnega in človeku prijaznega delovnega okolja. Bralca navdušijo teoretična izhodišča, praktični napotki in multimedijske usmeritve za posamezne vidike ergonomije. Dodana vrednost monografije se kaže tudi v tem, da bralca pri posameznih področjih usmeri na ustrezne vire, standarde, priporočila ipd.

Dobro oblikovano ergonomsko delovno mesto, orodje ali mikro- oziroma makrookolje zahtevajo pretehtane oblikovalske odločitve in upoštevanje ergonomskih načel. Razna oblikovanja in načrtovanja zahtevajo proučevanje značilnosti prostora in upoštevanje vseh fizioloških sposobnosti in omejitev ljudi.

Za korektno oblikovanje delovnega okolja potrebujemo vključevanje fizikalne, kognitivne in organizacijske ergonomije, kljub temu, da običajno izpostavimo fizikalno merljive parametre, kot so temperatura prostora, srednja temperatura sevanja sten, relativna vlažnost, hitrost gibanja zraka, oblečenost, svetlobni parametri, zvok, prah, plini in pare.

V znanstveni monografiji je največ pozornosti namenjeno tudi sicer najbolj obsežnemu sklopu obravnave človeških faktorjev na področju ergonomije – fizikalni ergonomiji. Slednja zajema medsebojne vplive, ki jih lahko izmerimo s t. i. tehničnimi meritvami. Razprave se dotikajo človekove anatomije, antropometrije, fizioloških in bioloških lastnosti in aktivnosti človeka s povratnimi vplivi na sisteme v človeku. Zelo pomembno vlogo v monografiji imajo fiziološki, energetski in drugi procesi v človeku. Predstavljene so tudi manj znane metode proučevanja obremenitev človeka pri delu, ki so nepogrešljiv del objektivne ocene človekovega počutja na delovnem mestu. Ocena in analiza delovnega mesta sta nujni, če hočemo, da bomo delovna mesta ustrezno načrtovali in da bo delavec svoje delo opravljal celotno pričakovano dobo svoje delovne aktivnosti. Narava ima svoje zakonitosti, katere del je človek, ki se seveda tudi stara. V monografiji so izpostavljena dejstva staranja in s tem procesom povezani izzivi, ki so povezani z zakonskimi spremembami trajanja delovne aktivnosti zaposlenih. Izpostavljen je zelo pomemben segment ergonomije – ergonomija v službi gibalno oviranih oseb. Področje je zelo specifično in izjemno pomembno za osebe, ki vsakdanja opravila in aktivnosti opravijo na svojstven način, z veliko volje in truda. Monografija obravnava tudi vključevanje ergonomije v vitko proizvodnjo, kjer morajo biti organizacijski pristopi in delovna sredstva prilagojeni človekovim zmogljivostim z namenom, da bi bilo delo bolj humano, človek pa bi tako lahko dosegal višje učinke. V knjigi in v multimedijskem dodatku se srečamo s posebnostmi v ergonomiji, kot so vedenjsko bazirana varnost, ugodje pri nošenju oblačil, sedež brez stola, varno delo v gozdu, prednosti dinamičnega sedenja itd.

Prav zadnja poglavja v znanstveni monografiji sporočajo življenjski moto in izvirno vizijo avtorjev. Ergonomijo razvijajo v teoriji in jo zlijejo z neskončno mrežo poti, ki vodijo k uporabi v praktičnem okolju.

Cena knjige: 72,00 € + 5% DDV

Naročila knjige: naročila sprejemamo na e-poštni naslov info@irt3000.si.

Podatki o knjigi in založniku:

Nacionalni inštitut za javno zdravje

495 strani

291 slik

110 diagramov

A4 format

barvni tisk

trda vezava

8 video analiz (filmi iz praktičnih okolij v SLO in v tujini)

 

ar©tur 2016