IRT 3000

vsebina

Strokovna literatura

knjiga-privsek-slo
knjiga-privsek-slo

Knjiga Umetnost brizganja

€29.00


dodaj v košarico

Knjiga Umetnost brizganja

Odličen priročnik za predelavo termoplastov, ki predstavlja številne praktične izkušnje in izpostavlja napake pri brizganju ter načine, kako se jim izogniti.

Knjiga, s katero boste pomembno izboljšali obvladovanje proizvodnega procesa.

Knjiga Umetnost brizganja obravnava ozko podrocje predelave termoplastov s tehnologijo brizganja. Napisana je z namenom, da zapolni veliko praznino v tovrstni literaturi v slovenskem jeziku, medtem ko je v tujih jezikih take literature zelo veliko. Je prvi korak k izpopolnjevanju znanja s tega podrocja. V njej bo bralec našel vec kot le osnove brizganja, saj je napisana z namenom, da deluje kot prirocnik tipa vse-v-enem.

Posebnost knjige je tudi v njenem podajanju prakticnih izkušenj. Medtem ko vecina podobnih del predstavlja predvsem t. i. najboljše prakse, knjiga Umetnost brizganja izpostavlja napake, ki se jim velja izogniti, in njihove posledice. Cilj avtorja in urednika je delavcem olajšati odpravljanje predelovalnih težav in izboljšati obvladovanje samega proizvodnega procesa. 

Komu je knjiga namenjena
Knjiga je namenjena zelo širokemu krogu strokovnih delavcev, in sicer delavcem v razvojnem oddelku, ki snujejo nove plasticne izdelke, konstruktorjem orodij, orodjarjem, vodjem proizvodnega procesa brizganja, tehnologom brizganja, preddelavcem, pripravljalcem materiala ter delavcem oddelka za kakovost. Znanja in vsebine bodo v pomoc tudi komercialno tehnicnemu osebju, ki je pri opravljanju svojega dela pogosto primorano poslovnim partnerjem in upravnim uslužbencem posredovati tehnicne informacije o predelavi plasticnih mas. 

Iz vsebine
TEHNICNE ZAHTEVE ZA TERMOPLASTICNI MATERIAL
• Izbira materiala za nek namen
• Dolocanje lastnosti materiala
• Opis standardov za ugotavljanje lastnosti termoplasticnih materialov
• Preglednice tehnicnih lastnosti termoplasticnih materialov

VPLIV PARAMETROV PREDELAVE TERMOPLASTICNEGA MATERIALA NA KAKOVOST IZDELKA
• Vpliv materiala in njegove priprave na kakovost izdelka
• Vpliv orodja in njegove priprave na kakovost izdelka
• Vpliv stroja in njegove priprave na kakovost izdelka
• Razmerje med pripravo, predelavo in strukturo materiala ter kakovostjo izdelka
• Preglednice tehnoloških priporocil

NAPAKE PRI BRIZGANJU IN NJIHOVO PREPRECEVANJE
• Najpogostejše napake pri predelavi termoplastov
• Obrazec Napake v proizvodnem procesu
• Preglednica napak in možnih vzrokov

Naročniki na revijo IRT3000 imajo 15% popusta na knjigo. To (da ste naročnik) ob nakupu označite v opombah!


na seznam izdelkov
ar©tur 2021