IRT 3000

vsebina

Konferenca »World Class Manufacturing – Proizvodnja svetovnega razreda«

12.03.2018

Utrdite in nadgradite vitke procese in jih povežite z uporabo sodobnih tehnologij. Podjetja se srečujejo z novimi izzivi - kako povezati sodobne tehnologije z uveljavljenimi lean metodami in integrirati avtomatizirane procese z ročnimi. Digitalizacija nudi dobre možnosti za povezovanje na tem področju.

WCMOglejte si najnovejše rešitve podjetij na WCM konferenci 2018, 15. in 16. marca 2018 v Ljubljani v Hotelu Mons in na ogledu podjetja Adria Mobil v Novem mestu.

Svoje rešitve in izkušnje bodo z nami delili mednarodno priznani predavatelji iz podjetij Bosch, Enterprice Ireland, Daimler, Agfa Healthcare, Institute for Production and Logistics Systems, Adria mobil in drugi.

Med predavatelji bo tudi Richard Keegan, ki je strokovnjak z vrsto izkušnjami na področju »Lean« in »World Class Manufacturing« in svetuje večjim podjetjem v Evropi. V sodelovanju s Toyoto je na izmenjave dobrih praks popeljal že več kot 1500 menedžerjev. Svoja spoznanja, tudi s področja voditeljstva in vključevanja zaposlenih v vitke procese bo z nami delil v okviru predavanja in na praktični delavnici.

Na DELAVNICAH v okviru konference se boste skupaj s strokovnjaki lotili reševanja dejanskih primerov in skupaj oblikovali možne rešitve. Izmenjajte svoje izkušnje in izkoristite neposredni dialog s strokovnjaki in drugimi udeleženci ter okrepite inovacijske sposobnosti vašega podjetja.

Pridružite se nam in bodite del sodobnih sprememb na WCM konferenci 2018.

Prijava na tej povezavi.

ar©tur 2016