IRT 3000

vsebina

Novosti v CAMWorks 2018

11.04.2018

Skoraj vsak uporabnik programa SOLIDWORKS v programu načrtuje izdelke, ki se pozneje tudi izdelajo v delavnici. CAMWorks je med najbolj priljubljenimi in razširjenimi partnerskimi programi SOLIDWORKS-a za programiranje CNC-strojev. Tako kot SOLIDOWORKS tudi CAMWorks vsako leto obogati program z izboljšavami in novimi funkcijami.

11.jpg

Začnimo pri splošnih izboljšavah in izboljšavah uporabniškega vmesnika. Za izboljšanje uporabniške izkušnje je bil uveden nov delotok. Dodan je nov uporabniški vmesnik za določanje koordinatnega sistema na surovcu. Prav tako je bil dodan nov uporabniški vmesnik za gradnik »Part Perimiter« z novimi možnostmi izbire obdelovalne strategije ter globine reza. Več kot 1000 slik je bilo dodanih kot predogled operacij in parametrov. S tem je uporabniška izkušnja, predvsem za začetnike, veliko boljša. Tudi uporabniški vmesnik za simulacijo orodnih poti je bil izboljšan. S tem se izognemo kolizijam med orodjem in kosom, optimiziramo program ter skrajšamo čas nastavitve stroja. Dodan je bil tudi nov urejevalnik NC kode na osnovi programa CIMCO.

Pri rezkanju je ena izmed novosti hitra in preprosta poravnava enega ali več surovcev, tudi če so ti postavljeni v prostor pod različnimi koti. Izboljšana je tudi samodejna prepoznava gradnikov – AFR (Automatic Feature Recognition). CAMWorks sedaj prepoznane gradnike razporedi na osnovi vrste gradnika ter globine glede na pozicijo na kosu/sestavu. Dodan je bil tudi nov ukaz »Feature Sort«, s katerim lahko lažje urejamo vrstni red gradnikov. Ena od velikih novosti je nov naprednejši algoritem za preračunavanje 3-osnih orodnih poti. Nov algoritem med drugim omogoča rezkanje glede na naklon površine (”Scallop”), rezkanje od spodaj navzgor (”Bottom up”) ter novo in izboljšano pretvorbo krivulj v krožnice (”Arc Fitting”) za boljšo končno kvaliteto obdelanih površin. S tem lahko pridobimo bolj kvalitetno površino in veliko krajšo G-kodo. Nova zmožnost je zrcaljenje kosov na nivoju posameznega kosa. S tem lažje določimo npr. desno in levo verzijo istega kosa. Dodani sta bili tudi funkcija za izvoz podprogramov ter možnost za nastavitev vrstnega reda obdelave več kosov glede na orodje, obdelavo ali kos.

33.jpg

CAMWorks Virtual Machine je edini pravi popolnoma integriran paket za simulacijo G-kode v okolju SOLIDWORKS. Takšna analiza nam omogoča popolno prepoznavo kolizij med strojem, orodjem, surovcem ter samim strojem. Ta paket ima sedaj nov uporabniški vmesnik, ki nam omogoča več možnosti. Izboljšani sta tudi hitrost in kvaliteta samih simulacij.

Tehnološka baza (TechDB) je srce CAMWorksa. Ta del je bil tudi deležen več novosti. Dodan je bil povsem nov uporabniški vmesnik (TechDB app) ter grafična podoba za tehnološko bazo podatkov s podporo za SQLite baze. Nov uporabniški vmesnik omogoča hitrejši in lažji vnos tehnologij za obdelavo na CNC-strojih v vašem podjetju in s tem omogoča bolj učinkovito avtomatizacijo celotnega procesa CNC-programiranja. Uporabniki si lahko sami izdelajo knjižnico CNC-strojev za njihov izbor med procesom programiranja, knjižnico obdelovalnih strategij ter vrsto različnih, uporabniško določenih naborov orodja za vsak oddelek v delavnici oz. proizvodnji ali pa za vsako družino kosov posebej. Dodan je bil tudi ukaz za dodajanje posnetih lukenj.

44.jpg

CAMWorks je bil deležen tudi več izboljšav pri več osnih obdelavah. Prva novost je možnost dodajanja varnostnih ravnin. Novost je tudi ukaz ”Automatic Arc” pri vstopu in izstopu orodja ”Leadin/Leadout” za podajanje orodja. Dodana je bila možnost za podaljšanje oz. krajšanje orodnih poti pri obdelavi površin – ne samo v smeri rezanja, temveč tudi na eni in/ali drugi strani samega reza. Za posebne operacije, kot sta brušenje ter poliranje, je dodana nova možnost za določitev kontaktne točke orodja s kosom oz. površino kosa. Nova možnost je tudi ”Projection direction” za projekcijo orodnih poti skupaj z novimi slikami za predogled.

»Volumill« za 2.5-osne obdelave sedaj vsebuje možnost za določitev visokohitrostnih obdelav, med drugim tudi za žepe in utore z zaokrožitvami in posnetji. Določimo lahko tudi podajalne hitrosti za pomike orodja v X in Y smeri ter v Z smeri posebej. Dodana je bila tudi nova možnost prilagodljivega vzorca orodnih poti (možnost ”Adaptive” v zavihku ”Pattern”).

22.jpg

Pri struženju in rezkanju je bil dodan nov uporabniški vmesnik za nastavitev koordinatnega sistema skupaj z možnostjo določitve ločenih koordinatnih sistemov za glavno in sekundarno vreteno. Dodana je bila nastavitev za določitev lastnih držal orodja ter rezil po meri uporabnika ter zmožnost uvoza le-teh neposredno iz SOLIDWORKS-ovih kosov in sestavov ter v obliki STL datotek. S tem je olajšana možnost za lastno konstrukcijo orodij. V CAMWorks 2018 je dodana tudi zmožnost natančnega sledenja SOLIDWORKS skici pri gradniku struženja ali pri kontaktni točki orodja.

ar©tur 2016