IRT 3000

vsebina

Izbor Tovarna leta 2018

06.06.2018

Svoje dobre proizvodne prakse in napredne tehnologije bo v izboru Tovarna leta 2018, ki ga na Časniku Finance letos pripravljamo prvič, drugim uspešnim industrijskim podjetjem v Sloveniji ob bok postavilo 14 podjetij iz različnih dejavnosti. Največ podjetij, ki so se odločila sodelovati v izboru, prihaja iz kovinskopredelovalne in elektroindustrije. Med njimi so tako srednja kot velika podjetja. Prejemnik prve nagrade tovarna leta bo znan 10. oktobra.

Projekt Tovarna leta, s katerim povezujemo in združujemo vodilne ljudi v proizvodnji in ki je del gibanja Izvozniki.si, smo na Časniku Finance začeli novembra lani. Z njim poudarjamo pomen slovenskih tovarn za blaginjo Slovenije in vodilnih ljudi v proizvodnji za dosežene gospodarske rezultate. Da bi še bolj poudarili pomen industrije za dobro Slovenije, v okviru projekta skupaj z uglednim podjetjem KPMG, poslovno svetovanje, in ob pomoči neodvisne strokovne komisije izbiramo najboljše proizvodno podjetje v Sloveniji ‒ tovarno leta.

Uspešnih industrijskih podjetij v Sloveniji ni malo. V statističnem uradu so jih nazadnje našteli skoraj 19.500. Oziroma približno toliko, kolikor je v Sloveniji podjetij, ki del svojih prihodkov od prodaje ustvarijo tudi na tujih trgih. Predlanskim so slovenska industrijska podjetja ustvarila 21,3 milijarde evrov prihodkov, od tega 75 odstotkov oziroma 15,8 milijarde evrov na tujih trgih. Za lani podatki o prodaji industrijskih podjetij še niso na voljo, a če sklepamo po izjemni rasti izvoza blaga, ki je bil kar za tri milijarde evrov večji kot predlanskim, povzpel se je na 28,2 milijarde evrov, in po kar petodstotni rasti bruto domačega proizvoda, je tudi lani slovenska industrija dosegla odlične prodajne rezultate.

industrija02_ss.JPG

Vprašalnik z 20 vprašanji

Podelitev prve nagrade tovarna leta bo v sredo, 10. oktobra, dogodek pa bo gostilo uspešno proizvodno podjetje, ki v izboru Tovarna leta 2018 ne sodeluje.

Uspešna proizvodna podjetja so se za sodelovanje v izboru prijavila tako, da so do 30. aprila izpolnila vprašalnik z 20 vprašanji. Vprašalnik zajema ključne kazalnike uspešnosti poslovanja podjetja, tehnološko naprednost proizvodnje, skrb za trajnostni razvoj (okolje) in skrb za zaposlene.

Največ vprašanj, 11, se dotika tehnološke naprednosti proizvodnje. Med drugim se nanašajo na uporabo načel vitke organizacije, na vrsto informacijskih sistemov, ki jih podjetja uporabljajo v proizvodnji, in njihovo medsebojno povezanost, prenašanje podatkov o proizvodih in proizvodnji med različnimi deležniki znotraj in zunaj podjetja, na možnosti za prilagajanje proizvodov zahtevam posameznih strank, uporabo dodajalne proizvodnje oziroma 3D-tiskanja …

 

Razpis odprt za vsa uspešna podjetja

Razpis za sodelovanje v izboru Tovarna leta 2018, ki je bil odprt za vsa proizvodna podjetja, ki poslujejo z dobičkom, je bil objavljen v prvi polovici marca. Ob tem smo k prijavi povabili približno 130 podjetij, ki še zlasti izstopajo po svojih dobrih rezultatih. Izbor teh podjetij je na podlagi več meril pripravil analitik Financ.

V zahtevno tekmo za tovarno leta je vstopilo 14 podjetij, največ jih je iz kovinskopredelovalne in elektroindustrije.

V KPMG so izpolnjene vprašalnike podjetij v skladu z metodologijo ocenjevanja zrelosti posameznega poslovnega področja ovrednotili po petstopenjski lestvici in med njimi naredili ožji izbor.

V naslednjem koraku izbora bo ekipa KPMG podjetja, ki so se uvrstila v ožji izbor, obiskala. Najmanj štiričlanska ekipa KPMG se bo med obiskom podjetja podrobno seznanila z njegovim celovitim poslovno-tehnološkim procesom.

Na podlagi dodatnega ocenjevanja podjetij bo KPMG v sodelovanju z uredništvom projekta Tovarna leta izbral do pet finalistov, ki se bodo na sklepnem dogodku v oktobru potegovali za naziv tovarna leta. Prvo nagrado tovarna leta bo Časnik Finance najboljšemu proizvodnemu podjetju v Sloveniji podelil v družbi vodij proizvodnje in menedžerjev iz industrijskih podjetij, strokovnjakov in organizacij, ki sooblikujejo razvoj slovenske industrije, ter partnerjev in sodelavcev projekta Tovarna leta. Dogodek je brezplačen, prijave nanj pa Časnik Finance že sprejema na tej povezavi.

 

Zakaj se podjetju splača sodelovati v izboru Tovarna leta?

Ker s tem dobi edinstveno priložnost za primerjavo svojih praks v proizvodnji s praksami drugih uspešnih industrijskih podjetij v Sloveniji; ker lahko medijske objave o svoji proizvodnji izkoristi za predstavitev potencialnim novim inženirskim kadrom in talentom; ker se lahko s tem še bolje predstavi lokalnemu okolju, pa tudi širši Sloveniji; ker bo na dogodku ob podelitvi nagrade veliko priložnosti za mreženje in izmenjavo izkušenj s kolegi iz proizvodnih podjetij, ki delujejo v isti in drugih panogah; ker bodo podjetja pridobila povratne informacije, pa tudi zamisli, kako svojo proizvodnjo še izboljšati ter se pri tem izogniti morebitnim pastem.

 

Vir: www.tovarna-leta.si

 

ar©tur 2016