IRT 3000

vsebina

Najava konference »Dan najboljše prakse 2018«

23.07.2018

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav in Grozd Pametne tovarne najavljata konferenco »Dan najboljše prakse 2018«, ki bo 2. in 3. oktobra 2018 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. Konferenca bo sedma po vrsti in je vsebinsko naravnana širitev miselnih obzorij za Industrijo 4.0.

Organizator ja konference:

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav – SuSSI, ki deluje znotraj Zbornice za elektronsko in elektroindustrijo GZS (ZEE): združuje slovenska proizvodna podjetja, ki si z nenehnimi izboljšavami prizadevajo povečevati poslovno uspešnost, inovativnost, kakovost, zadovoljstvo zaposlenih, varstvo okolja, ugled in družbeno odgovornosti.
Grozd Pametne tovarne – gPT , ki tudi deluje znotraj ZEE: združuje slovenska podjetja in razvojno raziskovalne institucije v vertikalni verigi vrednosti Strateškega razvojno - inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti , ki ga koordinira ZEE.

Namen konference:

Namen konference je s predstavitvami domačih in tujih dobrih praks spodbuditi slovenska podjetja k sistematičnemu uvajanju Industrije 4.0.

Ciljna publika:

Ciljna  publika  so  tako  uporabniki  - strokovnjaki in odločevalci iz podjetij, ki so že  prestopila  iz Industrije 3.0 v Industrijo 4.0 ali pa se za ta prestop šele odločajo,  kot tudi  ponudniki  digitaliziranih  proizvodov  in  storitev,  vse  od  IKT  platform,  IoT  naprav do  poslovnih modelov.

Več informacij o konferenci se nahaja v prvem obvestilu, tekoče informacije pa lahko spremljate na spletni strani https://stalne-izboljsave.gzs.si/vsebina/Konference/Dan-najboljše-prakse-2018.

ar©tur 2016