IRT 3000

vsebina

Ronge Profil: večja zmogljivost in boljši pregled

11.02.2020

V novem proizvodnem obratu podjetja Ronge Profil GmbH v kraju Alfeld an der Leine, skladiščijo v konzolnih regalih podjetja OHRA 300 do 400 ton pločevine, potrebne za izdelavo kovinskih fasadnih elementov. S svojo visoko nosilnostjo in stebri v višini 7.270 mm ponujajo konzolni regali bistveno večjo zmogljivost skladiščenja kot regalni sistem na stari lokaciji.

200204 SL3Mrežaste rešetke na regalnih konzolah pri tem omogočajo prilagodljivo skladiščenje najrazličnejših formatov pločevine in nosilcev. S preprečitvijo dvojne zasedenosti posameznih skladiščnih mest je lahko podjetje Ronge Profil s svojim skladiščnim sistemom zmanjšalo tudi stroške uskladiščenja pločevine.

Skladiščna rešitev podjetja Ronge Profil na stari lokaciji ni več ustrezala konceptu sodobne proizvodne hale, zasnovane skladno z industrijskimi standardi 4.0. Zaradi relativno nizke skladiščne zmogljivosti, ki jo je ponujal stari sistem, je bila potrebna dvojna zasedenost posameznih skladiščnih mest, kar ni oviralo le uskladiščenja in odvzema, temveč je oteževalo tudi pregled nad skladiščeno pločevino.

Da bi imeli v novi proizvodni hali hiter dostop do pločevine velikosti od 1.000 × 2.000 do 2.000 × 6.000 mm, se je podjetje Ronge Profil odločilo, da bo namestilo konzolne regale podjetja OHRA. Ti se od standardnih regalov razlikujejo po uporabi polnostenskih jeklenih profilov za vse nosilne elemente. To je osnova za visoko nosilnost in ozko konstrukcijo regalov, s čimer je mogoče doseči kompaktno skladiščenje na majhni površini.

Danes v sodobni proizvodni hali podjetja Ronge Profil stoji skupaj sedem enostranskih konzolnih regalov dolžine med 3,6 in 76,5 metra. Na skupno desetih skladiščnih ravneh – najvišja je na višini 6.800 mm, zagotavljajo zadostne skladiščne zmogljivosti za prilagodljivo zagotavljanje potrebne pločevine za proizvodnjo. Dvojna zasedenost ni več potrebna, s čimer se zmanjšajo potreben trud in stroški uskladiščenja in odvzema.

Individualno svetovanje strokovnjakov podjetja OHRA je pripomoglo k prilagoditvi regalov posameznim zahtevam podjetja Ronge Profil. Tako je bilo mogoče regale po meri prilagoditi razmeram v hali in doseči kar največjo skladiščno zmogljivost. Pri tem omogočajo mrežaste rešetke prilagodljivo skladiščenje različnih formatov pločevine, okornih delov in nestandardnih nosilcev.

ar©tur 2016