IRT 3000

vsebina

Poslovni forum na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko

14.10.2020

Slovensko gospodarstvo je pred izjemnimi izzivi. Digitalizacija prodira v vse pore delovanja podjetij in je sestavni del modernizacije poslovnih procesov. Za dvig dodane vrednosti je nujno pospešiti modernizacijo tehnološke opremljenosti, kjer bo sodelovanje tehničnih fakultet in raziskovalnih inštitutov z industrijo ključno.

1

Teh izzivov in pomembnosti sodelovanja podjetij in fakultet se dobro zaveda Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki 22. oktobra ob 13.00 organizira prvi Poslovni forum FE, namen katerega je krepitev sodelovanja med podjetji in fakulteto, sooblikovanje kadrovskih strategij, sodelovanje pri izvedbi skupnih projektov ter pri souporabi raziskovalne opreme.

Na forumu bosta Boštjan Gorjup, predsednik GZS in Jure Knez, predsednik SBC predstavila pogled gospodarstva, dobre prakse sodelovanja fakultete z gospodarstvom pa bo predstavila Fakulteta za elektrotehniko. Sledil pa bo panel, na katerem bodo sodelovali predstavniki fakultete, gospodarstva in ministrstva, ki bodo govorili o dodani vrednosti v Sloveniji kot enem največjih izzivov slovenskega gospodarstva.

Cilj foruma pa je tudi, da vsi deležniki skupaj definirajo usmeritve in nadaljnje korake za doseganje skupnih ciljev.

Več informacij : Poslovni forum-program.pdf

ar©tur 2016