IRT 3000

vsebina

Energetska analiza in kako izboljšati sistem kompresorskih postaj

18.11.2020

Stisnjeni zrak je eden izmed najbolj pogosto uporabljenih energentov v industriji. Za njegovo pridobivanje se porabi 10% celotne industrijske porabe električne energije. V Evropski uniji je to okoli 80 TWh letno.

Ker je stisnjeni zrak eden izmed najdražjih energentov, je potrebno sisteme njegovega pridobivanja, distribucije in uporabe načrtovati tako, da so učinkoviti in energetsko racionalni.

1

Kakovosten in energetsko učinkovit kompresor z nizko specifično porabo energije (kW/m3/min) je osnova za doseganje majhne porabe energije. Prepogosto pa se učinkovitost in vzdrževanje naprav za pripravo kakovostnega stisnjenega zraka zanemarjata, čeprav predstavljajo do 30-odstotni potencial pri racionalni rabi energije.

2

Sistematično načrtovanje stroškov

Vsak sistem s stisnjenim zrakom je individualni projekt z unikatnimi zahtevami in obratovalnimi pogoji. Ker je proizvodnja stisnjenega zraka draga, lahko pomanjkanje izkušenj pri projektiranju sistema povzroči znatno povišanje obratovalnih stroškov. Vsaka najmanjša napaka, kot na primer že višji padec tlaka v sistemu, lahko povzroči dodatne stroške in s tem manjšo učinkovitost sistema. Z ustreznim načrtovanjem, uporabo in vzdrževanjem je mogoče prihraniti tudi do 25 % energije.

3

Zasnova nove kompresorske postaje zahteva natančne informacije o potrebni količini stisnjenega zraka, ki bodo služile kot osnova za določitev posameznih komponent sistema s stisnjenim zrakom.

Načrtovanje kompresorske postaje

Pravilno in optimalno načrtovanje je potrebno razdeliti v štiri korake:

1. Določitev dejanskih potreb sistema

Sistem je potrebno pričeti z analizo zahtev končnih uporabnikov, ki določajo vse ključne parametre stisnjenega zraka: 

* pretok,
* obratovalni tlak,
* obratovalna temperatura,
* vsebnost olja v zraku,
* vsebnost trdnih delcev v zraku,
* vsebnost vode v zraku,
* vsebnost bakterij v zraku,
* faktor istočasnosti obratovanja.

2. Meritve obstoječih parametrov stisnjenega zraka

Natančno izmerjeni podatki izkazujejo obstoječe stanje in so osnova za izboljšave:

* poraba stisnjenega zraka,
* poraba električne energije,
* točka rosišča,
* kakovost zraka skladno z ISO 8573-1,
* generiran tlačni padec skozi naprave.

3. Simulacija z novimi napravami z nizko specifično porabo energije in nizkimi tlačnimi padci

Simulacijo in analizo izvedejo za to usposobljeni strokovnjaki, ki opredelijo realno napoved prihranka energije z novimi energetsko učinkovitimi napravami.

4. CAD-načrtovanje in projektiranje

Podjetje OMEGA AIR in njegov oddelek za industrijski Inženiring izvedeta za naročnika načrt rekonstrukcije od idejne zasnove do 
projekta za izvedbo in projekta izvedenih del strojnih instalacij tako kompresorske postaje kot celotne distribucije stisnjenega 
zraka v tovarni.

Vir: OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana

ar©tur 2016