IRT 3000

vsebina

Družba Elan že začela z gradnjo sončne elektrarne

04.02.2022

Družba Elan temeljito okrepila lastno obljubo trajnostnega poslovanja.

Elan v Begunjah na Gorenjskem (foto Rožle Bregar)Elan v Begunjah na Gorenjskem (foto Rožle Bregar)

Trajnost poslovanja je vtkana v DNK skupine Elan in produktov, ki jih proizvajamo. Poudarek naših aktivnosti delimo na skrb do okolja, skrb do zaposlenih in širše družbe ter poslovanje skladno z aktivnostmi krožne ekonomije.

V Elanu je že stekla izgradnja sončne elektrarne, ki bo začela obratovati v drugi polovici leta 2022. S sončno elektrarno bodo zadostili približno 12% vseh letnih energetskih potreb po električni energiji ter na letni ravni znižali izpuste CO2 za 498 ton.

»Ob tem smo s pričetkom leta 2022 naredili še korak naprej in družbi zagotovili 100% oskrbo z energijo pridobljeno iz obnovljivih virov elektrike (OVE). Ob oskrbi z energijo je družba Elan zavezana tudi lokalni proizvodnji in razvoju, materiale in surovine za proizvodnjo svojih produktov pa skoraj izključno pridobiva pri evropskih dobaviteljih s preverjenimi trajnostnimi certifikati in kakovostnimi standardi,« še dodaja mag. Leon Korošec, direktor zimske divizije in podpredsednik skupine Elan.

mag. Leon Korošec, direktor zimske divizije in podpredsednik skupine Elanmag. Leon Korošec, direktor zimske divizije in podpredsednik skupine Elan

V Elanu se zavzemajo za trajnost poslovanja s poudarki na skrbi do okolja, zaposlenih, širše družbe in poslovanja, skladnega z aktivnostmi krožne ekonomije.

Virelan.si

ar©tur 2021