IRT 3000

vsebina

V Skazi na podlagi izkušenj uporabnikov razvili posodo iz popotrošniške reciklirane plastike

07.02.2022

»V Skazi sledimo filozofiji, da lahko odpadki hrane postanejo nov vir. Kot trajnostni proizvajalec plastike ne ustvarjamo le inovativnih izdelkov, narejenih iz recikliranih materialov, temveč stremimo k temu, da naši izdelki pomembno prispevajo tudi k reševanju globalnih okoljskih problemov.«

Skaza vsem, ki želite živeti bolj trajnosten in okolju prijaznejši življenjski stil, z veseljem sporoča, da boste svoj domači kuhinjski pult lahko opremili z novo posodo za kuhinjske biološke odpadke, narejeno iz popotrošniške reciklirane plastike. Zasnovali smo jo na podlagi izkušenj naših strank, ki smo jih skrbno preučevali, in jo poimenovali Organko Daily. »Ponosen sem, da bo v letu 2022, poleg posode Organko Daily, luč sveta ugledala celotna Skazina družina izdelkov lastne blagovne znamke v smeri okolju prijaznejše in bolj zdrave prihodnosti,« ob izidu Organka Daily napoveduje direktor Robert Agnič. 

Biološki odpadki – globalna okoljska problematika

Biološki odpadki so postali eden največjih sovražnikov okolja. Predstavljajo kar 34 % vseh odpadkov, v Evropi jih na leto proizvedemo kar 75 milijonov ton. Še bolj zastrašujoče je dejstvo, da se 57 % odpadkov hrane sploh ne reciklira. Pristanejo v mešanih odpadkih in v ozračje spuščajo toplogredne pline, posledic teh pa nikakor ne smemo spregledati. 

Organko Daily podpira krožno pot bioloških odpadkov

Odlaganje bioloških odpadkov v Organko dailyOdlaganje bioloških odpadkov v Organko daily
In bokashi kompostiranje se lahko začneEnostavno praznjenje Organka Daily z eno roko
In bokashi kompostiranje se lahko začneIn bokashi kompostiranje se lahko začne

Biološke odpadke, ki jih v domači kuhinji proizvedemo tekom dneva, vsak dan zbiramo v posodi Organko Daily in jih nato enkrat dnevno odvržemo v kompostnik Bokashi Organko. S tem, ko Bokashi Organka ne odpiramo pogosto, se v njem izboljša fermentacijski proces, kar zagotavlja kakovostno bokashi tekočino, ki jo lahko uporabimo za čiščenje odtokov ali zalivanje rož. Poleg tega bo fermentirana masa iz Bokashi Organka prvovrstna osnova za domači kompost, polna mineralov in hranljivih snovi. 

Organko Daily podpira kroženje plastike

Z uporabo posode Organko Daily boste poskrbeli za dvoje - dosledno recikliranje bioloških odpadkov in manj odpadne plastike. Zakaj? Ker je Organko Daily narejen iz popotrošniške reciklirane plastike. To je material, pridobljen iz odpadkov izdelkov, vrženih v zabojnike, ki so namenjeni plastiki in plastični embalaži. 

W: www.skaza.si

ar©tur 2021