IRT 3000

vsebina

Talum nadaljuje s tradicijo promocije tehničnih poklicev med mladimi

08.02.2022

V Talumu so pred informativnimi dnevi že tradicionalno pripravili praktični prikaz tehničnih poklicev, ki so v njihovi tovarni med najbolj zaposljivimi. Drugo leto zapored zaradi epidemioloških razmer v video izvedbi. Na svojem YouTube kanalu so danes objavili video 11. Praktični prikaz poklicev v Talumu, kjer predstavljajo delo livarjev, delo sodelavcev na elektro področju in na področju strojništva.

Talum

V Talumu želijo s praktičnim prikazom dela različnih poklicev otrokom pomagati pri odločitvi o nadaljnjem izobraževanju. Pripravili so video s predstavitvijo poklicev, ki so v Talumu med najbolj zaposljivimi. Mladi lahko spoznajo delo livarjev, delo sodelavcev na elektro področju in na področju strojništva ter široko paleto Talumovih aluminijastih izdelkov. Predstavili so tudi priložnosti za sodelovanje z dijaki in študenti ter ugodnosti zaposlitve v Talumu.

Mladi se  lahko v obliki počitniškega dela ali obvezne prakse preizkusijo v delih, ki jih opravljajo v tovarni. Odlični mentorji jim bodo pomagali pri seminarskih in drugih nalogah ter z njimi delili svoje znanje in izkušnje, da bodo mladi lahko postali neprecenljivi strokovnjaki na svojem področju. Kot mladi sodelavci bodo v okviru Talumove šole znanja lahko sodelovali v različnih oblikah dodatnega izobraževanja in pridobivanja posebnih znanj, ki jim bodo v pomoč pri delu. Prav tako nudijo kadrovske štipendije za najbolj deficitarne poklice, ki jih potrebujejo v tovarni. Trenutno imajo v Talumu 24 aktivnih štipendistov, novi razpis kadrovskih štipendij pa načrtujejo ob koncu tekočega šolskega leta.

Prvi praktični prikaz poklicev so v Talumu pripravili decembra 2011. Običajno jih je obiskalo okoli 100 otrok in staršev. V letu 2021 si je video prikaz poklicev ogledalo več kot 1100 uporabnikov YouTuba.

Aluminij je zelena kovina prihodnosti

Poraba aluminijevih izdelkov se v zadnjih letih povečuje s 5- do 7-odstotno letno stopnjo rasti. Porabo poganja usmeritev transportne, pakirne, gradbene in splošne industrije k zmanjševanju ogljičnega odtisa, kar za aluminij, kot lahko in neskončno reciklabilno kovino pomeni konkurenčno prednost. To je tudi glavni razlog, da vizija trajnostnega razvoja in Evropskega zelenega dogovora sloni na aluminiju z njegovim neskončnim potencialom recikliranja. Zaradi dejstva, da je kar 75 odstotkov proizvedenega aluminija še vedno v uporabi, rastoče potrebe samo s pretaljevanjem aluminija v prihodnje ne bo mogoče pokriti.

Tudi v Talumu danes že več kot polovico aluminija za svoje izdelke pridobijo z reciklažo in predelavo. V zadnjih 10 letih so svojo elektro intenzivnost bistveno zmanjšali, saj so količino porabljene energije glede na ustvarjene skupne prihodke znižali za 60 odstotkov. Z investicijami v razvoj, modernizacijo in nadgradnjo obstoječih BAT tehnologij, vpeljavo novih tehnologij in varstvo okolja v vrednosti več kot 150 mio. EUR, so v Talumu tudi že izpolnili cilj »Pripravljeni na 55« do 2030, saj so skupni ogljični odtis iz direktnih emisij CO2 zmanjšali za 79 odstotkov.

Vir: www.talum.si

ar©tur 2021