IRT 3000

vsebina

Novo izvrtinsko vpenjalo s hitrim, fleksibilnim vpenjanjem za 5-stransko obdelavo

08.04.2022

S funkcionalno kontrolo, hitro prilagodljivo zaradi zamenljivega vpenjalnega sornika in puš. Za prostorsko varčno osno vpenjanje obdelovancev podjetje RÖMHELD predstavlja novo serijo ekscentričnih in osnih izvrtinskih vpenjal. Modeli vpenjala se uporabljajo za konturno vpenjanje brez zračnosti obdelovancev z izvrtinami med 5,5 in 13 mm. Ker se obdelovance pritisne navzdol neposredno na kaljene naslone vpenjalnih elementov, se pri vpenjanju ne deformirajo.

S hitro zamenljivimi vpenjalnimi pušami jih je mogoče hitro prilagoditi različnim velikostim izvrtin. Sam vpenjalni element ostane v vpenjalni pripravi. Možnost zamenjav poveča razpoložljivost in omogoča hitro in enostavno prilagajanje morebitnim spremembam obdelovanca v procesu. Zaradi različnih dolžin vpenjalnih zatičev se lahko med drugim izvrtinsko vpenjalo prilagodi na šest različnih naslonskih višin, tako da je dobro prilagojeno konturi obdelovanca.

ROEMHELD PI 2-2022 Bohrungsspanner Foto 2 8-2-2021

Poleg centrične obstaja tudi ekscentrična izvedba. (Slika: ROEMHELD).

Zanesljivo in procesno varno zaradi kontrolnih možnosti

Hidravlični elementi so dvosmerno delujoči, zasnovani za pogonske pritiske 30, 80 in 120 barov in ponujajo vpenjalne sile do 5kN. Zaradi kompaktne in vitke oblike se lahko uporabijo tudi v tesnih vpenjalnih situacijah.

Zanesljivo in procesno varno delo je mogoče preveriti s kontrolo pnevmatskega naslona, stanji vpeto in sproščeno. Na primer, opozarja na prevelike premere izvrtin in sporoča, ali je bil obdelovanec pravilno vpet. Hidravlično funkcijo je mogoče nadzorovati tudi z zunanjim hidravličnim tlačnim stikalom.

ROEMHELD PI 2-2022 Bohrungsspanner Foto 1 8-2-2021

Podjetje ROEMHELD je predstavilo dve novi izvrtinski vpenjali za hitro, fleksibilno 5-stransko obdelavo brez zastojev – centrična izvedba (Slika: ROEMHELD).

V vpenjalnem elementu stožčasti sornik razširi kajleno vpenjalno pušo, ki se nahaja v izvrtini obdelovanca, ki ga vpenjamo.

[Sidro] Preko nastavka lahko priključimo zaporni zrak. To preprečuje vdiranje tekočin in odrezkov v vpenjalno pušo.

Neposredno vpenjanje pri 5-stranski obdelavi

Vpenjanje obdelovancev in priprav neposredno z izvrtinskimi vpenjali je še posebej uporabno pri 5-stranski obdelavi. Posledično je mogoče zmanjšati število vpenalnih faz, zmanjšati stroške nastavljanja in čas mirovanja obdelovancev ter zmanjšati pretočni čas. Poleg tega je pogosto mogoče uporabiti krajša orodja, kar pozitivno vpliva na rezalne režime, natančnost, površine in obrabo.

www.halder.si

ar©tur 2021