IRT 3000

vsebina

Zeleni sklad podjetja Seco že več kot desetletje dosega trajnostne cilje

27.04.2022

Družba Seco Tools je leta 2012 ustanovila sklad za zelene naložbe (Green Investment Fund), s katerim prispeva k zmanjšanju podnebnih sprememb in negativnih vplivov na okolje. Od takrat Zeleni sklad podpira naložbe v raznolike trajnostne projekte, ki so zmanjšali vpliv podjetja na okolje.

53620_PR_IMG Solar Panel Installation Seco IndiaNamestitev sončne elektrarne - Seco Indija

Leta 2022 je bilo 10 milijonov SEK namenjenih financiranju dolgoročnih ciljev podjetja, tj. zmanjšanju podnebnega vpliva podjetja za več kot 50 % in dosegi 90-odstotne krožnosti do leta 2030.

"Zeleni sklad je za družbo Seco pomembno sredstvo za vlaganje v trajnostne projekte in se izvaja že več kot 10 let", pravi Shaelyn Meyers, strokovnjakinja za trajnost pri družbi Seco Tools. "Obratom omogoča okolju prijazne naložbe, ki jih prej zaradi tradicionalnih naložbenih dejavnikov ne bi mogli prioritizirati."

Namestitve solarnih panelov po vsem svetu
Namen projektov na področju sončne energije je zmanjšati vpliv na podnebje s pomočjo zmanjšanja odvisnosti od električnega omrežja in povečati proizvodnjo obnovljive energije. Zeleni sklad je podprl projekte na področju sončne energije, ki segajo od namestitve solarnih panelov zunaj električnega omrežja v Južni Afriki do namestitve solarnih panelov na prodajne enote v Združenem kraljestvu in Indiji.

Rekuperacija in ponovna uporaba toplote
Seco zmanjšuje podnebni vpliv podjetja tudi z izkoriščanjem odpadne toplote, ki nastane med proizvodnimi procesi. Zeleni sklad je podprl trajnostne projekte, ki vlagajo v sisteme za rekuperacijo toplote in s tem povečujejo krožnost.
Na sedežu v Fagersti bo sistem za rekuperacijo toplote razširjen prek zračnih kompresorjev in bo tako ogreval obrat, da nakup ogrevanja iz omrežja ne bo več potreben. Odtis obrata, izmerjen v emisijah CO2, se bo po ocenah zmanjšal za 28 %.

Pobude glede krožnosti odpadkov
Seco Tools si prizadeva tudi povečati krožnost odpadkov in zmanjšati vpliv na okolje, ki ga ima pošiljanje odpadkov na odlagališča. Zeleni sklad je dodelil sredstva za druge projekte, kot so kompostniki v obratu v Združenem kraljestvu in financiranje trajnostne infrastrukture v vseh obratih, ki bo pomagala pri razvrščanju odpadkov za recikliranje.

Za več informacij, kako inovativni izdelki Seco, strokovne storitve, znanje in izkušnje poskrbijo za uspešno delovanje proizvajalcem v vseh panogah industrije, obiščite www.secotools.com.

ar©tur 2021