IRT 3000

vsebina

18. posvet Avtomatizacije, strege in montaže – ASM

08.05.2022

Vabimo vas, da se udeležite 18. posveta Avtomatizacija strege in montaže – ASM '21/22, ki bo 11. maja 2022 na GZS v Ljubljani. Zelo nas bo veselilo, v kolikor se nam boste pridružili.

1Na posvetu ASM '21/22 bo obravnavano aktualno stanje in novosti na področju avtomatizacije, strege in montaže s poudarkom na robotiziranih, inteligentnih in inovativnih rešitvah, naprednih tehnologijah v robotskih aplikacijah, povečanju učinkovitosti proizvodnih procesov z uvajanjem digitalizacije in vitkosti, vse v luči Industrije 4.0. Ker je področje I 4.0 v zadnjih nekaj letih zelo aktualno, pa kljub temu še zelo nejasno definirano, so pristopi podjetij pri uvajanju I 4.0 različni. Zato bomo govorili tudi o tem, vključno s pomembno komponento, kot je KIBERNETSKA VARNOST. Pridobljena nova spoznanja bodo v pomoč strokovnjakom in vodilnim delavcem pri vsakodnevnem delu v podjetjih.

Tematski sklopi na posvetu Avtomatizacija strege in montaže 2021/2022 bodo:

  1. Inteligentna avtomatizacija in robotika
  2. Industrija 4.0 - IIoT, Big Data, Cloud tehnologije, Varnost
  3. Tovarne prihodnosti in pametni gradniki
  4. Učinkovitost proizvodnih procesov in sistemov
  5. Inovativne rešitve, izboljšave in vitka proizvodnja
  6. Podjetja predstavljajo - dobre prakse

Povezava do zgibanke ASM '21/22

POMEMBNO!

Preko uradne domače strani posveta ASM '21/22 www.posvet-asm.si/ lahko:

  • pridobite aktualne informacije glede posveta,
  • se prijavite na posvet kot udeleženec,
  • si ogledate pokrovitelje in sponzorje posveta in se povežete na njihovo domačo stran.

Letošnji tradicionalni posvet ASM '21/22, ki ga redno organizira Laboratorij LASIM, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani v so-organizaciji z GZS in KCSTV, je že osemnajsti po vrsti. Je tudi edini strokovni posvet s področja avtomatizacije strege in montaže v Sloveniji, ki se ga, glede na izkušnje iz preteklih let, udeleži med 120 in 150 strokovnjakov iz industrije - večina iz Slovenije in tudi posamezniki iz tujine.

Za vaše cenjeno sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo in se že veselimo sodelovanja z vami.

Prof. dr. Niko Herakovič
Organizacijski odbor ASM '21/22
Laboratorij LASIM, UL FS
Aškerčeva 6, SI-1000 Ljubljana

Tel.: 01/4771-760, 01/4771-725, Fax.: 01/4771-434, e-mail: asm.lasim@fs.uni-lj.si

ar©tur 2021