IRT 3000

vsebina

NX Modular I/O

27.05.2022

Distribuirani krmilni sistemi v EtherCAT in Ethernet/IP

Miel 1

Pri avtomatizaciji večjih sistemov in linij se velikokrat srečujemo z daljšimi električnimi povezavami senzorjev in aktuatorjev do centralnega krmilnika. Da bi bilo ožičenje čim bolj pregledno in optimalno je smiselno zgraditi distribuirani sistem, sestavljen iz centralnega krmilnika in oddaljenih V/I enot. Izgradnjo distribuiranega sistema nam omogoča Omron NX Modular I/O.

NX modular I/O je na voljo za EtherNet/IP ali EtherCAT industrijsko mrežo.

Če je distribuirani sistem zgrajen na osnovi EtherCAT mreže, napredna zasnova omogoča sinhronizacijo časa po EtherCAT mreži med oddaljenimi V/I enotami in centralnim krmilnikom.

V primeru distribuiranega sistema zgrajenega na osnovi EtherNet/IP mreže, pa sinhronizacija časa ni mogoča. Takšen sistem uporabimo pri manj zahtevnih aplikacijah ali tam, kjer centralni krmilnik ne omogoča priključitve na EtherCAT mrežo.

NX modular I/O nudi velik nabor različnih tipov V/I enot (standardni in hitri digitalni V/I, analogni V/I, pozicijski moduli, pulzni izhodi, varnostni V/I moduli).

NX Modular I/O:

 • sistem je popolnoma kompatibilen s Sysmac avtomatizacijsko platformo,
 • je namenjen uporabi tudi pri zahtevnih procesih, kjer je potrebno osveževanje vhodov/izhodov v času manj kot 1 µs,
 • omogoča visoko gostoto vhodov/izhodov – do 16 digitalnih signalov, ali do 8 analognih signalov na širini le 12 mm,
 • moduli imajo snemljive priključne sponke, kar omogoča hitro montažo in enostavno testiranje.

INDUSTRIJSKE MREŽE

EtherCAT je industrijska mreža, ki jo uporablja Sysmac avtomatizacijska platforma.

Omogoča enostavno ožičenje ter izjemno hitro izmenjavo podatkov. EtherCAT nudi zanesljivost, hitrost, odprtost, modularnost, kar so ključne zahteve današnje avtomatizacije strojev.

Miel 2

ZMOGLJIVOST

Ker vsaka oddaljena V/I enota v EtherCAT mreži predstavlja le en naslov, ima skupno število nameščenih vhodov/izhodov v mreži minimalen vpliv na obremenitev mreže. Takšna zasnova omogoča hiter cikel osveževanja npr. servo pogonskih osi, tudi pri zelo velikem števili vhodov/izhodov v EtherCAT mreži.

IZVEDBA

Pri razvoju NX Modular I/O smo uporabili naše dosedanje izkušnje, upoštevali industrijske zahteve, ter povratne informacije naših uporabnikov.

 • Vsi moduli so kompaktni, z gostoto do 16 kanalov/modul, pri standardni širini 12 mm
 • Priključek na modul z vodnikom do 1,5 mm2, tudi brez posebnega instalacijskega orodja (vtični kontakti).
 • Snemljive sponke omogočajo predhodno izvedbo ožičenja ter enostavno testiranje.
 • Pregledne označbe na modulih in priključnih sponkah zmanjšujejo možnost napak v fazi izvedbe ožičenja.
 • Mehanska blokada preprečuje montažo modulov na napačno mesto (možnih je 6 različnih nastavitev mehanske blokade).

DIGITALNE V/I ENOTE

Pri seriji NX Modular I/O lahko v enem sklopu V/I modulov uporabimo različne module (digitalne, analogne, pozicijske, …). Tudi mesto vgradnje posameznega modula ni pomembno.

Standardni digitalni moduli imajo 16 priključkov, lahko pa izberemo naslednje vezave senzorjev in aktuatorjev:

 • 3-žična vezava senzorja z napajanjem (4-kanalne enote),
 • 2-žična vezava vhodov ali izhodov (8-kanalne enote),
 • 1-žična vezava senzorjev in aktuatorjev, ki so priključeni na skupno napajanje (16-kanalne enote).

Hitri vhodi/izhodi potrebujejo 3-žično vezavo, odzivni čas pa je krajši od 300 ns.

Časovna sinhronizacija med enotami omogoča zajem vhoda ali proženje izhoda v času krajšem od 1 µs, neglede kje se modul v EtherCAT mreži nahaja.

ANALOGNE V/I ENOTE

Analogni moduli omogočajo priklop različnih tipov analognih senzorjev (senzorji z izhodom 4-20 mA, termočleni ali uporovni senzorji).

Na voljo so analogne enote s časom vzorčenja 10 µs/kanal in visoko ločljivostjo (1:30.000).

V modulu, standardno vgrajena funkcionalnost omogoča filtriranje signala, nastavitev popravkov (off-set), zaznavanje prekinitve ožičenja, ter zaznavanje prekoračitve merilnega obsega.

Uporabnik lahko izbere med 12-imi različnimi karakteristikami termoelementov z ločljivostjo zajema signala na 0,01 stopinje natančno.

Velika gostota signalov (8 signalov pri širini samo 12 mm) uvršča NX Modular I/O med najbolj kompaktne V/I enote na trgu.

MODULI ZA NADZOR POZICIJE

Na module za nadzor pozicije priključimo različne tipe dajalnikov, kot so inkrementalni ali sinhronih serijskih (SSI) dajalniki.

Časovna sinhronizacija omogoča hitro in učinkovito upravljanje in sinhronizacijo oddaljenih osi.

NX Modular I/O omogoča tudi diskretno zadajanje pozicije oddaljenih osi preko PTO impulznih izhodov.

VARNOSTNI MODULI

NX Modular I/O omogoča uporabo različnih varnostnih V/I modulov, kar omogoča učinkovito zaščito uporabnika ter varno obratovanje stroja ali linije.

Miel 3Vir: https://www.miel.si/

ar©tur 2021