IRT 3000

vsebina

Avstrijska Koroška in trajnostno gospodarsto: slovenska podjetja, dobrodošla!

20.06.2022

Preobrazba v ekološko gospodarstvo je najpomembnejša naloga tekočega desetletja. Avstrijska Koroška namerava do leta 2025 doseči ogljično nevtralno proizvodnjo. Zaradi tega je najjužnejša avstrijska zvezna dežela za slovenske podjetnike, ustanovitelje novih podjetij in vlagatelje idealen poligon za nadaljnji razvoj in uresničevanje idej prihodnosti v inovativnem in trajnostnem okolju.

Foto 01_GreenEconomy_Still_05Foto: Monte Nero Productions

Avstrijska Koroška je trenutno vodilna v Evropi, kar zadeva »trajnostno gospodarstvo«.

Pogosto omenjeni »Green Deal« je na avstrijskem Koroškem že gospodarska realnost.

Razlogov za odlično izhodišče v najjužnejši avstrijski zvezni deželi je veliko:

  1. Prvovrstna ekološka gospodarska mreža

Avstrijska Koroška se v svojih prizadevanjih trajnostnega razvoja opira na idejo povezovanja. Skupaj z avstrijsko deželo Štajersko podpira zeleno mrežo, t. i. , v kateri že več kot 250 podjetij spodbuja rešitve za varovanje podnebja in rešitve krožnega gospodarstva.

2. Raziskave in inovacije na Koroškem

Zaradi sodelovanja z univerzami se je avstrijska Koroška v zadnjih desetletjih razvila v področje, kjer s pridom izkoriščajo najnovejše znanstvene dosežke. V tehnoloških parkih prihodnosti že leta potekajo raziskave trajnostnih pristopov razvoja gospodarstva.

​3. Razpoložljivost virov

Glavni stebri koroškega biogospodarstva so gozdna, lesna in papirna industrija ter kmetijstvo. Na koroških poljih že zdaj pridelujejo poljščine brez genskega inženiringa, skoraj četrtina pa jih je pridelana ekološko, kar je najvišja stopnja v Evropi. Nikjer drugje se na kilogram mesa/mleka/jajc ne izpusti tako malo toplogrednih plinov kot na avstrijskem Koroškem.

4. Razvit trajnostni energetski sektor

Avstrijska Koroška je , vrsto let se že osredotoča na širitev alternativnih, obnovljivih in trajnostnih tehnologij za proizvodnjo energije. Delež obnovljivih virov energije se je pri končni porabi energije od leta 2005 povečal za 15,1 odstotne točke na okoli 55 odstotkov, tako da je s tem na samem vrhu v Avstriji in Evropi. Električna energija se že 100-odstotno proizvaja iz obnovljivih virov energije.

Foto 01_standortmarketing_johannes_2950Foto: Johannes Puch

Slovenski podjetniki, ustanovitelji podjetij in investitorji,

novih poslovnih partnerstev in projektov med Slovenijo in avstrijsko Koroško je vedno več. Zakaj? Ker ima avstrijska Koroška izjemno razvito podjetniško infrastrukturo ter izoblikovane in učinkovite mehanizme (brez zahtevne birokracije) za delovanje in hiter vstop na avstrijski (ter morda kasneje tudi na nemški) trg.

Izvedite več in postavite konkretno vprašanje za svoje podjetje!  

Še več v brezplačni brošuri – naročite jo na svoj dom!

Vir: www.carinthia.com

ar©tur 2021